„EkstraKLASA Wojskowa” - turniej on-line dla klas wojskowych i mundurowych

2021-11-18 14:14
Nabór do II edycji Turnieju Ekstraklasa Wojskowa
Autor: MON/Biuro Programu ds. Zostań Żołnierzem Rezczypospolitej Nabór do II edycji Turnieju "Ekstraklasa Wojskowa"

Uczniowie sprawdzą się z wiedzy o Wojsku Polskim w turnieju on-line. "EkstraKLASA Wojskowa" to turniej adresowany dla uczniów klas o profilu wojskowym, uczących się w szkołach prowadzących „Oddziały Przygotowania Wojskowego” i „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, a także realizujące elitarny projekt CyberMIL z Klasą.

Turniej adresowany jest do uczestników programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. To już druga edycja międzyszkolnego turnieju o Wojsku Polskim.

Turniej będzie miał charakter wieloetapowy. Trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły przystąpią do turnieju w formie zdalnej. Odpowiadać będą indywidualnie na poszczególne pytania testu. Do następnego etapu przejdzie tylko szesnaście drużyn, które osiągną najwyższą łączną sumę punktów. Będzie to właściwa Ekstraklasa Wojskowa - mówi płk Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Kolejne etapy turnieju aż do fazy finałowej będą rozgrywane w systemie pucharowym. Wszystkie, aż do meczu o I miejsce, odbędą się na platformie e-learningowej. Pytania będę miały rosnący poziom trudności wraz następowaniem kolejnych faz turnieju. Nie należy się spodziewać, że będzie łatwo, ale udział w Ekstraklasie Wojskowej zobowiązuje do pogłębionej i usystematyzowanej wiedzy w różnych dziedzinach.

Tematyka dotyczy zagadnień związanych m. in. z terenoznawstwem, taktyką czy pierwszą pomocą . Będziemy tez pytać o skale w lornetce, pomoc medyczną, czy o zasady maskowania. Wyszliśmy w tym roku także poza zakres program,u nauczania w klasach wojskowych. Pojawią się także pytania w zakresie ruchu drogowego oraz innych dziedzin życia, które w codziennym funkcjonowaniu każdy podejmuje - dodaje płk W. Krzyżanowski.

Zwycięzca Turnieju zostanie mistrzem Ekstraklasy Wojskowej i otrzyma puchar przechodni. Będzie się nim cieszyć przez cały 2022 rok, do czasu wyłonienia nowego mistrza. Oprócz tego MON przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca.

W turnieju będą mogły wziąć udział klasy współpracujące z MON. Na chwilę obecną w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych i w Oddziałach Przygotowania Wojskowego uczy się blisko 11 000 uczniów w całej Polsce. To dwa programy edukacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej mające na celu m. in. wzmacnianie edukacji obronnej, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej czy zwiększenie rezerw osobowych polskiej armii. Od ubiegłego roku ca terenie całej Polski jest realizowany elitarny program „CyberMIL z klasą”. W ramach tego programu w każdym województwie tylko jedna szkołą realizuje kształcenie najlepszych z najlepszych. W tych klasach program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii czy zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Na Lubelszczyźnie klasy mundurowe znajdują się m.in. w Zamościu: Liceum Ogólnokształcące Szkół Mundurowych; w Lublinie - ZSO nr 1 przy ul. Radzyńskiej; w Janowie Lubelskim - Zespół Szkół w Janowie Lubelskim oraz w Puławach w Zespole Szkół nr 3. Natomiast w Świdniku w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego realizowane jest kształcenie uczniów w programie „Cyber.MIL z Klasą’.