III edycja Konkursu Lublin Akademicki - trwa nabór wniosków

2022-10-21 12:56
Lublin Akademicki
Autor: Urząd Miasta Lublin Lublin Akademicki

Celem konkursu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz naukowemu, promocja osiągnięć wybitnych studentów i doktorantów, a także wspieranie ich w realizacji akademickich inicjatyw. To kolejna możliwość realizacji przedsięwzięć młodzieżowych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Konkurs przewiduje wsparcie organizowanych na terenie Miasta Lublin konferencji, konkursów akademickich, studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych, festiwali, a także imprez integrujących studentów uczelni z lokalną społecznością.

Wspieranie rozwoju akademickości naszego miasta to idea, która zyskuje poparcie wśród przedstawicieli uczelni i organizacji pozarządowych oraz studenckich, mających wpływ na rozwój miasta w sferze akademickiej. Świadczy o tym duże zainteresowanie naszym projektem i liczba zgłoszeń do udziału w konkursie w poprzednich edycjach – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie dofinansowania mogą składać osoby reprezentujące uczelnię, wydział, instytut, koło naukowe lub organizację pozarządową, mające w planach realizację szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz rozwoju akademickiego Lublina. Wysokość dofinansowania zależy od wyboru jednej z czterech kategorii konkursowych i wynosi 20 tys. zł, 10 tys. zł, 5 tys. zł lub 2 tys. zł. Nabór obejmuje inicjatywy, które będą realizowane w terminie od 15 stycznia do 10 grudnia 2023 roku.Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można złożyć osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (Pl. Litewski 1, 20–080 Lublin), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki” lub wysłać pocztą na ten sam adres. Wnioski przyjmowane są też poprzez pocztę elektroniczną (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub elektroniczną Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Nabór wniosków trwa do 31 października.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.student.lublin.eu.