III Synod Archidiecezji lubelskiej „Kościół – dom i szkoła Komunii”

2021-09-22 8:57
III Synod Archidiecezji lubelskiej
Autor: Archidiecezja lubelska

W sobotę 25 września 2021 r. o godz. 11.00 w Archikatedrze nastąpi uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to będzie jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej.

W Eucharystii wezmą udział członkowie synodu oraz przedstawiciele wszystkich parafii w osobach Księży Proboszczów i po jednym reprezentancie parafialnego zespołu synodalnego.

25 września, w sobotę o godz. 11.00 nastąpi uroczyste rozpoczęcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, które miało się odbyć w ubiegłym roku, a z powodu pandemii zostało odłożone. Będzie to jednocześnie dziękczynienie za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, niegdyś Biskupa Lubelskiego. Włączymy go do grona Patronów Synodu i będziemy czerpać z Jego bogatego duchowego przesłania - napisał w zaproszeniu do wiernych abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Prace III Synodu Archidiecezji Lubelskiej odbywają się w 271 zespołach parafialnych, 28 zespołach dekanalnych oraz w 12 komisjach tematycznych. Za pośrednictwem parafii i dekanatów prowadzone były konsultacje diecezjalne, a komisje eksperckie zbierają materiały, pytania i tematy do dalszych prac. Celem pracy każdej komisji jest przygotowanie pierwszej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany członkom synodu podczas sesji plenarnej. Po omówieniu i zgłoszeniu poprawek dokument powtórnie trafi do komisji do dalszych prac. Jeśli jest to konieczne, komisja może także na tym etapie zwrócić się o pomoc do zespołów parafialnych, dekanalnych czy zasięgnąć opinii ekspertów z danej dziedziny. Gotowy dokument, sprawdzony i poprawiony przez zespół teologiczny i legislacyjny, stanowi podstawę obrad członków synodu, gdzie odbywa się głosowanie końcowe.

Członkami III Synodu Archidiecezji Lubelskiej jest ponad 200 osób, zarówno duchownych jak i świeckich. Są to najbliżsi współpracownicy Księdza Arcybiskupa, przedstawiciele instytucji diecezjalnych, księża dziekani, świeccy i duchowni reprezentanci każdego z dekanatów, a także osoby z różnych środowisk z terenu całej archidiecezji mianowane przez Księdza Arcybiskupa. Wszyscy członkowie synodu mają prawo do wypowiedzi, zgłaszania uwag oraz głosowania nad projektami dokumentów, które po zakończeniu synodu będą stanowić prawo diecezjalne oraz program duszpasterski na kolejne lata.

Hasło III Synodu Archidiecezji brzmi „Kościół – dom i szkoła Komunii”.

Przez Synod „pragniemy, aby nasz Kościół, będący cząstką Kościoła powszechnego, stawał się coraz bardziej domem i szkołą komunii. (…) Komunia to wspólnota (…) zakorzeniona w Bogu, który jest doskonałą jednością miłujących się Osób. Komunia Kościoła jest wspólnotą serc zakorzenionych w miłości Boga i solidarnych z człowiekiem. Chcemy być domem takiej wspólnoty, budować ją w rodzinie, parafii i Archidiecezji – czytamy w liście metropolity lubelskiego, abp. S. Budzika, „Wspólna droga”, w którym metropolita w Wielkim Poście 2019 roku zapowiedział zwołanie synodu.

Msza święta inaugurująca otwarcie III Synodu Archidiecezji lubelskiej będzie transmitowana stronie i kanale YT parafii katedralnej w Lublinie.