Bł. bp W. Goral – cichy męczennik Kościoła

2021-09-20 8:45
bł. bp Władysław Goral
Autor: Wikipedia

"Teraz przyszedł czas… błogosławiony biskup Władysław Goral, cichy męczennik Kościoła i Ojczyzny” - to projekt upamiętniający błogosławionego biskupa z Archidiecezji lubelskiej.

Dzisiaj o godz. 17.00 w archikatedrze lubelskiej, odprawiona zostanie Msza św., a po niej odbędzie się wernisaż wystawy oraz pokaz multimedialny o Błogosławionym na Wieży Trynitarskiej. Przed Mszą św. krótką prelekcję poświęconą bł. bp. Władysławowi Goralowi wygłosi ks. Józef Maciąg, wicepostulator w procesie kanonizacyjnym błogosławionego biskupa męczennika.

Wychował się na Lubelszczyźnie

Władysław Goral urodził się 1 maja 1898 r. w Stoczku na Lubelszczyźnie w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Nasutowie kształcił się w gimnazjach w Lubartowie i Lublinie. W 1916 r. wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego. Po czterech latach tam spędzonych wyjechał do Rzymu, gdzie studiował filozofię. W grudniu 1920 r. otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później obronił doktorat z filozofii. W 1926 r. powrócił do Lublina i rozpoczął pracę jako profesor w seminarium. Kapłańska gorliwość oraz pedagogiczne talenty sprawiły, że zyskał wśród uczniów wielką sympatię i autorytet. Czynnie działał w towarzystwach naukowych i organizacjach społecznych, był prezesem Związku Kapłanów “Unitas”. Z jego inicjatywy powstał w Lublinie dom dla księży emerytów.

Kapłaństwo i śmierć

Jego pasją była praca duszpasterska oraz oświatowo-wychowawcza podejmowana na rzecz robotników. Z myślą o formowaniu tych środowisk w duchu katolickiej tradycji tworzył lub współtworzył szereg organizacji chrześcijańskich takich jak Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe RP, Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy czy Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności. W 1938 r. został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim, sakrę biskupią przyjął 9 października 1938 r. Pełnił funkcję asystenta Akcji Katolickiej, wizytował szkoły, odwiedzał więźniów na zamku lubelskim. W przededniu wybuchu wojny głosił płomienne kazania patriotyczne i celebrował pontyfikalne msze św. w katedrze oraz na terenie lubelskich koszar.

17 listopada 1939 r. bp Goral oraz pozostali duchowni przebywający tego dnia w kurii zostali aresztowani w ramach niemieckiej akcji “Sonderaktion Lublin” wymierzonej w polską inteligencję. Po przewiezieniu do gestapowskiego więzienia na zamku w Lublinie, 27 listopada stanęli przed nazistowskim sądem. Skazano ich na karę śmierci, którą po interwencji Stolicy Apostolskiej zamieniono na dożywotnie więzienie. Bp W. Goral trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Zamknięty w pojedynczej celi zmarł po 5 latach samotnego więzienia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Według niektórych relacji biskup miał być zamordowany podczas ewakuacji obozu.

Błogosławiony Kościoła katolickiego

W 1999 r. Władysław Goral, jako jeden z trzech biskupów, znalazł się w gronie 108 męczenników beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II. Szczególnym miejscem kultu błogosławionego jest Archikatedra lubelska oraz parafia pod jego wezwaniem, erygowana w Lublinie w kwietniu 2004 r. W tym roku mija 82. rocznica jego śmierci.