Jubileusz posługi abpa Stanisława Budzika w Archidiecezji lubelskiej

2021-10-21 12:55
abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski
Autor: Archidiecezja lubelska abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski

W piątek 22 października 2021 r., w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, przypada dziesiąta rocznica ingresu abpa Stanisława Budzika do archikatedry lubelskiej.

Msza św. sprawowana w tym dniu o godz. 19.00 w archikatedrze lubelskiej będzie okazją do wyrażenia wdzięczności za dziesięć lat posługi Metropolity Lubelskiego oraz złożenia Jubilatowi życzeń w imieniu lubelskiego prezbiterium i całej archidiecezji.

W dniu 26 września 2011 r. ksiądz biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, został mianowany przez papieża Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim. Objęcie kanoniczne archidiecezji oraz uroczysty ingres do archikatedry lubelskiej miały miejsce 22 października 2011 r. - mówi ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji lubelskiej.

Abp Stanisław Budzik jest wybitnym teologiem, a od samego początku posługi w Archidiecezji lubelskiej zaangażowany jest w dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Ksiądz arcybiskup studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie obronił pracę doktorską. Za pracę tę otrzymał w roku 1989 nagrodę prezydenta miasta Innsbrucka. Habilitację z nauk teologicznych uzyskał w 1997 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie. W roku 2002 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełniąc obowiązki sekretarza przyczynił się do opracowania nowego statutu i regulaminu KEP, a także przyczynił się do zawarcia ugody między Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Kościołem Greckokatolickim w Polsce w sprawie uregulowania spornych spraw własnościowych” – dodaje ks. A. Jaszcz.

Msza święta jubileuszowa rozpocznie się w piątek (22.10) w Archikatedrze lubelskiej o godz. 19.​