Klasztor Karmelitów Bosych w Lublinie zostanie podniesiony do rangi sanktuarium

Archidiecezja lubelska będzie miała nowe sanktuarium. Na zakończenie roku św. Józefa karmelitański kościół rektoralny w Lublinie przy ul. Świętoduskiej 14 zostanie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium. Aktu ustanowienia dokona Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Ustanowienie sanktuarium św. Józefa motywują względy historyczne oraz żywy kult Opiekuna Świętej Rodziny w najstarszym kościele na terenie Archidiecezji lubelskiej. Kult św. Józefa w historii Karmelu zajmował zawsze miejsce szczególne. Arnold Bostiusz, historyk i badacz starożytnych źródeł karmelitańskich zaświadcza w traktacie De Patronatu BVM z 1479 r., że kult ten ma starożytne korzenie.

W odnowionej rodzinie karmelitańskiej św. Teresa, zwana Wielką, nie rozstawała się z figurą Świętego Patriarchy, a na polecenia samego Jezusa oddała pod opiekę Józefa pierwszy dom karmelitanek bosych.

W te chwalebne dzieje kultu św. Józefa wpisuje się także nasza karmelitańska świątynia, konsekrowana 28 sierpnia 1644 roku. Jest ona najstarszym kościołem pod patronatem św. Józefa w Archidiecezji lubelskiej. Od samych początków istnienia nasi bracia rozwijali kult i nabożeństwo ku czci tego Świętego Patrona. W 1666 roku powołali do życia pierwsze na ziemiach polskich bractwo św. Józefa, zrzeszające na przestrzeni wieków setki mężczyzn i kobiet. Żywy kult wyrażał się również przez coroczną septennę, czyli cykl siedmiu środowych, cotygodniowych nabożeństw ku czci Świętego Cieśli z Nazaretu – mówi o. Pior Nyk, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Lublinie.

W XVIII wieku w ich miejsce wprowadzono nowenny, odprawiane przez dziewięć kolejnych śród. Liczni wierni ściągali także na uroczystość Opieki św. Józefa, Patrona i Protektora Zakonu oraz w dzień liturgicznego wspomnienia zaślubin NMP ze św. Józefem. Kroniki klasztorne obfitują w liczne świadectwa o opiece św. Józefa nad naszym kościołem i klasztorem, przypisując mu m. in. ocalenie kościoła we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania Lublina.

O nieprzerwanej żywotności kultu św. Józefa świadczy napływ wiernych podczas nowenny przed Jego uroczystością, w sam dzień odpustu 19 marca oraz w każdą środę na Mszę Świętą i nabożeństwo ku Jego czci. Każdego tygodnia otrzymujemy dziesiątki modlitewnych intencji, próśb i podziękowań skierowanych do św. Józefa. Lubelski Karmel dla wielu jest miejscem modlitwy i pokornej szkoły życia Ewangelią przy boku Oblubieńca Maryi. Ustanowienie sanktuarium na mocy dekretu Metropolity Lubelskiego usankcjonuje i przyczyni się, jak ufamy, do rozszerzenia kultu św. Józefa w sercach wiernych – dodaje o. P. Nyk.

Uroczystość odbędzie się 8 grudnia o godz. 18 w klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie. Mszy świętej będzie przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Kolejne odcinki dotyczące historii klasztoru ojców Karmelitów Bosych na terenie Archidiecezji lubelskiej oraz kult i życiorys św. Józefa – w kolejnych dniach na antenie Radia Plus.