Kopia słynnego dzieła Jana Matejki przyjechała do Lublina

2023-03-02 10:36
Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski na wernisażu wystawy
Autor: fot. Bartek Wójcik / WBP w Lublinie Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski na wernisażu wystawy

Obraz "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” można oglądać w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z przepisami kopia ma zmieniony wymiar i jeden z wybranych detali. Po prezentacji w Lublinie obraz znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Wystawę „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” i kopię dzieła Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego przygotowanej z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika można oglądać w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Pokaz obrazu wzbogacają zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Prezentowany efekt pracy Ireneusza Rolewskiego – kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” – powstał dzięki projektowi współfinansowanemu przez Miasto Skierniewice oraz Fundację Orlen. Format oryginału obrazu to 225 x 315 cm. Kopia jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kopiowania dzieł – ma zmieniony wymiar (215 x 300 cm) i jeden z wybranych detali.

Pierwszy publiczny pokaz obrazu miał miejsce w Skierniewicach w dniach 16-22 lutego 2023 roku. Obraz, po prezentacji w Lublinie w dniach 27 lutego – 25 marca 2023 roku, znajdzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, by popularyzować w międzynarodowym środowisku polskie dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia polskiej nauki.

Ireneusz Rolewski to młody i niezwykle zdolny artysta malarz. Urodzony w 1993 r., dzieciństwo spędził w Domu Dziecka w Strobowie, niedaleko Skierniewic. Po ukończeniu Liceum Plastycznego im. T. Makowskiego w Łodzi (specjalizacja „Wyroby unikatowe – Formy użytkowe”), rozpoczął studia malarskie na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2021 r.

Ma za sobą już wiele wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Ireneusz Rolewski przez 6 lat tworzył wyjątkową kopię „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki w skali 1:1, którą ukończył w Skierniewicach.

W sierpniu ubiegłego roku rozpoczął działania nad kopią kolejnego obrazu mistrza Matejki. Tym razem, ze względu na przypadającą w 2023 r. 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, zdecydował się na dzieło pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Praca ta, podobnie jak wspomniana wcześniej kopia „Bitwy pod Grunwaldem”, również została wykonana w skali 1:1.

Obraz „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” Jan Matejko ukończył w 1873 r., dla uczczenia 400. rocznicy urodzin wybitnego astronoma. Dzięki zbiórkom pieniędzy obraz ten został wykupiony i przekazany w darze Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, gdzie pozostaje do dziś. Dzieło Matejki jest jednym z najbardziej znanych na całym świecie wizerunków Mikołaja Kopernika i świadectwem polskich osiągnięć w dziedzinie nauki.

Kopię obrazu "Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” można oglądać bezpłatnie w godzinach pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie do 25 marca.

źródło: WBP w Lublinie