ks. W. Kosicki: „Orędzie fatimskie przestrzega przed odwrotnością nieba, którym jest piekło”

2024-05-10 13:17
Fatima
Autor: Krzysztof Podstawka Fatima

13 maja 1917 roku, gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeżach miasteczka Fatima, Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Przekazała im też orędzie dotyczące całego świata.

Wiele można by mówić o warunkach społeczno-politycznych jakie panowały w 1917 roku w Europie, ale i także samej Portugalii – bo tam doszło do objawień. To co jest najbardziej istotne w tych wydarzeń to fakt, że Pan Bóg za pomocą Maryi chciał przekazać bardzo ważne informacje, ale także przestrogi dla świata. Bóg chciał ludzi napomnieć i przestrzec przed ich złym, grzesznym życiem. W tym pierwszym objawieniu, które miało miejsce 13 maja 1917 roku Matka Boża bardzo prosiła dzieci, aby odmawiały różaniec - mówi w rozmowie z Radiem Plus Lublin, ks. Wiesław Kosicki, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie.

Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią i nieszczęściem człowieka jest grzech i trwanie w grzechu, które prowadzi do całkowitego odrzucenia Boga, czyli do piekła. Ukazując przerażającą wizję piekła Matka Boża uświadamia, że pogrążając się w niewoli grzechów i wyrzekając się wiary w Boga, wiele dusz dobrowolnie skazuje się na wieczne potępienie.

Dzieciom w pierwszym objawieniu ukazało się morze ognia – tak relacjonuje s. Łucja – to był obraz piekła. To był obraz tej rzeczywistości do której trafiają ludzie, którzy się nie nawracają, ludzie grzeszni, ludzie nie odbywający pokuty. Maryja poprzez ukazanie dzieciom wizji tego piekła prosiła o odmawianie modlitwy różańcowej, aby uprosić Boga o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników – dodaje ks. W. Kosicki.

Druga część orędzia przekazana w trakcie objawień w kolejnych miesiącach wzmacnia dotychczasowe warunki postawione ludzkości przez Matkę Bożą. Stawia ona ludzkość wobec wielkiej alternatywy: jeśli ludzie „nie przestaną obrażać Boga”, to On „ukarze świat za jego zbrodnie, przez wojny, głód i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego”. Wtedy za następnego pontyfikatu (papieża Piusa XI) rozpocznie się II Wojna Światowa, jeszcze straszniejsza od tej, która w tamtym czasie się toczyła. Ponadto, druga część orędzia, zapowiada prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Matka Boża przekazała dzieciom, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

Maryja ukazywała dzieciom jaki ogrom cierpienia wywołany jest poprzez grzeszne życie ludzi i brak pokuty. Nieustannie prosiła o modlitwę, ale w tym,orędziu Matka Boża zapowiedziała dzieciom, że ludzie będą cierpieć, a te cierpienia będzie także przeżywał Ojciec Święty. Maryja prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz o komunię św. wynagradzającą. Zapewniła, że jeżeli te prośby zostaną wysłuchane i nastąpi pokuta, a różaniec będzie odmawiany, to Rosja się nawróci i nastanie pokój. Jeśli jednak grzesznicy nie spełnią prośby Maryi – wtedy Rosja rozprzestrzeni swoje błędy po całym świecie, będą wywoływane wojny – wyjaśnia ks. W. Kosicki.

Trzecią, ukrywaną na życzenie samej Matki Bożej część tajemnicy, siostra Łucja spisała po latach. Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października 1917 roku. Towarzyszył im do dziś nie wyjaśniony „cud słońca” obserwowany przez 70-tysięczny tłum. Siostra Łucja kilka lat później na żądanie swojego ordynariusza, biskupa Jose da Silva 3 stycznia 1944 r. powiadomiła biskupa, że tekst został zredagowany i jest do jego dyspozycji w zalakowanej kopercie, z adnotacją, że może ona zostać otwarta dopiero w 1960 r. Od 1957 r. koperta znajdowała się w Tajnym Archiwum Świętego Oficjum. Ogłoszenie treści trzeciej tajemnicy fatimskiej przez Jana Pawła II, stało się jednym z największych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Głównym przesłaniem trzeciej tajemnicy fatimskiej jest kwestia naszej wiary. Myślę, że najważniejszym jest, aby po trzykroć powtórzyć „pokuta, pokuta, pokuta”. Na tę pokutę składa się modlitwa, modlitwa różańcowa, odprawianie nabożeństw wynagradzających za grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Chodzi tutaj o nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, kiedy to przez sakrament pokuty i pojednania, ale także przez Komunię Świętą wynagradzającą odprawiać właśnie te pięć pierwszych sobót miesiąca. - dodaje ks. W. Kosicki.

Pięć sobót - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi. Są to: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu; obelgi przeciw Jej dziewictwu; obelgi przeciw Jej Bożemu macierzyństwu oraz obelgi przez, które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Nieskalanej Matki. I piąte bluźnierstwo: znieważające Maryję w Jej świętych wizerunkach. Co roku - 13 maja - w rocznicę objawień fatimskich, jest obchodzona uroczystość odpustowa Matki Bożej Fatimskiej.

Uroczystość odpustowa jest dniem dziękczynienia Bogu i Matce Bożej Fatimskiej za dar tej wspólnoty parafialnej, modlitwy w intencjach wszystkich parafian, fundatorów i budowniczych kościoła. Uroczysta suma odpustowa będzie sprawowana o godz. 18.oo. Po Mszy św. nastąpi wystawienie procesja z Najświętszym Sakramentem oraz figurą Matki Bożej Fatimskiej - kończy ks. W. Kosicki

Nabożeństwo fatimskie przed sumą odpustową połączone będzie z nabożeństwem majowym, początek o godz. 17.oo.

O objawieniach fatimskich i uroczystości odpustowej w par. pw. Matki Bożej Fatimskiej z ks. Wiesławem Kosickim, proboszczem tej parafii, rozmawiała Małgorzata Oroń [POSŁUCHAJ]

ks. W. Kościcki: Treść objawień fatimskich jest niezwykle aktualna w dzisiejszych czasach