KUL: Medycyna będzie nowym kierunkiem kształcenia

2021-12-09 6:40
KUL rozpocznie kształcenie studentów na kierunku lekarskim
Autor: KUL KUL rozpocznie kształcenie studentów na kierunku lekarskim

Jesienią 2023 roku planowane jest rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy na najstarszej lubelskiej uczelni. W rocznicę powstania uniwersytetu, 8 grudnia, powołany został Konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na KUL.

Deklaracja przystąpienia do Konwentu została podpisana przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuskę, a także dyrektorów szpitali. Celem Konwentu jest wspieranie rozwoju medycyny na KUL. Podpisany został również list intencyjny w sprawie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego. Jego sygnatariusze wyrazili wolę wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, m.in. poprzez działania na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy klinicznej czy organizacji praktyk studenckich.

Zwiększanie od kilku lat liczby miejsc na kierunkach medycznych to ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – mówił Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

Nieprzypadkowo list intencyjny został podpisany 8 grudnia, w kolejną rocznicę inauguracji działalności uniwersytetu. Jest to urzeczywistnienie, po ponad 100 latach, zamierzeń założyciela uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego, który chciał, by uniwersytet katolicki prowadził kształcenie w jak najszerszym zakresie.

Utworzenie medycyny to dopełnienie historii uniwersytetu. Utworzenie medycyny stanowi również nawiązanie do klasycznego modelu uniwersytetu, na który składały się cztery dziedziny nauki: teologia, filozofia, prawo i właśnie medycyna. Medycyna w naturalny sposób wpisuje się w idee uniwersytetu katolickiego. Kościół swoją troską obejmuje całego człowieka, a nie tylko sferę jego ducha, m.in. poprzez szeroką działalność charytatywną czy też prowadzenie jednostek medycznych. Kształcenie lekarzy prowadzi wiele uniwersytetów katolickich, szpitalem klinicznym mediolańskiego Uniwersytetu Najświętszego Serca jest Poliklinika Gemelli, która obejmuje opieką medyczną również papieży. – podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Idea ks. Radziszewskiego została podjęta kilkanaście lat po jego śmierci, ale zaawansowane przygotowania do powstania medycyny przerwała II wojna światowa. Prace nad utworzeniem kierunków medycznych na KUL rozpoczęto ponownie przed kilku laty, w pierwszym etapie uruchomiono kształcenie na pielęgniarstwie i położnictwie.

Kształcenie lekarzy ma odbywać się pod kątem personalizacji działań medycznych czyli stosowania nowoczesnej diagnostyki i terapii dla konkretnego pacjenta. Kierunek lekarski będzie prowadzony w kampusie na Poczekajce, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, m.in. nowoczesne laboratoria, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie medycyny w języku angielskim.