KUL: Solidarność z Ukrainą i pomoc dla studentów

KUL solidarny z Ukrainą
Autor: KUL KUL solidarny z Ukrainą

Społeczność akademicka najstarszego uniwersytetu na Lubelszczyźnie solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, a jednocześnie zapewnia o udzieleniu pomocy jeśli sytuacja na Ukrainie się nie uspokoi. Kolegium Rektorskie KUL wydało dzisiaj specjalne oświadczenia skierowane do swoich pracowników, studentów, a także absolwentów i przyjaciół uczelni.

Kolegium Rektorskie KUL poinformowało w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że Uniwersytet, jest gotowy, w ramach istniejących możliwości, udzielić wszelkiej pomocy swoim studentom z Ukrainy. W związku z obecną sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej i płynącymi z niej poważnymi zagrożeniami, wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim. Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do kilkuset studentów KUL pochodzących z Ukrainy – podkreśla w swoim oświadczeniu Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W KUL studiuje blisko 600 studentów z Ukrainy. Szczegóły będą ustalane wraz z ewentualnym niekorzystnym rozwojem sytuacji – wyjaśnia dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL, rzecznik prasowy KUL.

Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom wojennym, które w żadnym przypadku, jak uczy nas historia, nie rozwiązywały problemów geopolitycznych, ale prowadziły do ich pogłębienia i milionów ludzkich dramatów. Sąsiednie narody, nawet pomimo rozmaitych różnic, mogą żyć w pokoju i prowadzić dialog, choć może być on trudny. Szczególnie przejawia się to w świecie nauki i kultury. Naukowcy, doktoranci i studenci KUL, od lat budują pozytywne relacje ze swoimi koleżankami i kolegami z Ukrainy i Rosji. Przykładem może być Kongres Kultury Chrześcijańskiej, organizowany na naszym Uniwersytecie – czytamy w oświadczeniu.

Władze KUL, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, zachęcają do modlitwy w intencji pokoju w Europie i na świecie. „Prosimy Wszechmogącego Boga słowami patrona naszej uczelni - św. Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” – wskazuje Kolegium.

Pełna treść oświadczenia Kolegium Rektorskiego KUL.