KUL: Sztuczna inteligencja i prawo w biznesie – rejestracja kandydatów na studia rozpoczęta!

2022-05-06 8:23
KUL rozpoczął rejestrację kandydatów na studia
Autor: Małgorzata Oroń KUL rozpoczął rejestrację kandydatów na studia

Germanistyka, italianistyka w trybie zdalnym, prawo w biznesie, romanistyka i sztuczna inteligencja to tegoroczne nowości w ofercie edukacyjnej KUL. 5 maja uniwersytet rozpoczyna elektroniczną rejestrację kandydatów na studia.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie rozpoczyna się 5 maja i potrwa do 8 lipca. W tegorocznej rekrutacji uniwersytet proponuje pięć nowości.

Większość nowych kierunków to studia I stopnia. Jednym z nich kierunek: „sztuczna inteligencja” - to kierunek przygotowujący do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych czy programisty. W odpowiedzi na liczne zapytania kandydatów na studia o kierunek prawniczy, który pomaga zdobyć wiedzę i kwalifikacje w tym zawodzie w czasie krótszym niż studia jednolite, magisterskie uruchamiamy na poziomie studiów licencjackich kierunek „Prawo w biznesie”. To studia przygotowujące do wykonywania obowiązków prawnika w przedsiębiorstwach, absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii, rozumieli procesy biznesowe oraz oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników – wyjaśnia Magdalena Pranagal, kierownik Biura Rekrutacji KUL.

KUL rozszerza także liczbę kierunków na studiach lingwistycznych. Dotychczasowa filologia germańska oraz filologia romańska zostają przekształcone.

Germanistyka to studia językowe dające kompetencje do pracy w zawodzie lektora lub tłumacza języka niemieckiego czy firmach o zróżnicowanym profilu działalności, absolwenci biegle posługiwać się będą językami specjalistycznymi (np. prawniczym, ekonomicznym, technicznym), a dodatkowo będą sprawnie porozumiewać się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych. Zaś romanistyka to studia, w czasie których studenci bardzo dobrze poznają dwa języki romańskie – francuski i do wyboru hiszpański lub włoski, absolwenci będą sprawnie posługiwali się słownictwem specjalistycznym (biznes, media, hotelarstwo i turystyka) oraz potrafili redagować standardowe dokumenty w tych językach – dodaje M. Pranagal.

Studenci, którzy dotychczas kształcili się na powyższych kierunkach będą mogli dokończyć studia, odpowiedni na kierunku germanistyka lub romanistyka. Ponadto do kierunku Italianistyka od nowego roku akademickiego dołączy indywidualna grupa zajęciowa, której wykłady ćwiczenia i konwersatoria będą prowadzone tylko i wyłącznie w sposób zdalny.

Italianistyka w trybie zdalnym to pilotażowy kierunek umożliwiający studiowanie języka włoskiego i kultury Włoch z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość, w toku studiów wykorzystane zostaną różnorodne, innowacyjne narzędzia informatyczne oraz specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. Zajęcia pomimo, że będą się odbywały za pomocą dostępnych komunikatorów to będą one realizowane w dni powszednie, anie w weekendy. To są studia stacjonarne, a nie zaoczne – podkreśla M. Pranagal.

Rekrutacja kandydatów odbywa się  za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego e-Rekrut. Szczegółowy opis wszystkich kierunków dostępnych na KUL można znaleźć na stronie kandydat.kul.pl.

Tym osobom, które jeszcze nie zdecydowały się na wybór konkretnego kierunku studiów lub nie są pewne swoich predyspozycji zawodowych Biuro Karier KUL proponuje bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże w zdefiniowaniu mocnych stron kandydata i zaproponuje odpowiednie kierunki kształcenia.

Studia na KUL to nie tylko obowiązkowe zajęcia wynikające z realizacji programu. Na uniwersytecie działa kilkadziesiąt organizacji studenckich - naukowych, artystycznych i sportowych, wśród nich koła naukowe, teatry, chóry, galerie czy kluby dyskusyjne umożliwiające rozwijanie zainteresowań. Około 200 umów międzynarodowych umożliwia wyjazdy na zagraniczne stypendia. Uczelnia organizuje certyfikowane egzaminy z języków obcych, m.in. z języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego czy chińskiego. Dla studentów kończących studia organizowane są specjalne staże i szkolenia, ułatwiające im rozpoczęcie pracy zawodowej.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji przewidziane jest 13 lipca. Dla kandydatów na studia KUL przygotował ponad 50 kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, teologicznych, filozoficznych, ścisłych i nauk o zdrowiu. Szczegółowy opis wszystkich kierunków dostępnych na KUL znajduje się na stronie kandydat.kul.pl