KUL w prestiżowym rankingu światowym

2024-06-14 14:39
KUL w prestiżowym rankingu światowym
Autor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL w prestiżowym rankingu światowym

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako jedyna uczelnia z Lublina znalazł się na liście najlepszych uczelni na świecie według prestiżowego rankingu Times Higher Education (THE) Impact Rankings. Zestawienie ocenia uczelnie pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs – Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- To dla KUL prestiż i wyróżnienie z kilku powodów. Przede wszystkim do tego rankingu nie można się zgłosić samodzielnie. Instytucja organizująca dostrzegła KUL i wybrała nas, jako uczelnię, które spełnia kryteria rankingu. Zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni jako uniwersytet użyteczny społecznie z perspektywy ONZ - podkreśla prof. Beata Piskorska, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

To szósta edycja rankingu. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się na pozycji 1201-1500. Autorzy zestawienia ocenili 2 152 uniwersytety ze 125 krajów/regionów. Są to uczelnie wyróżniające się swoim zaangażowaniem w rozwiązywaniu najbardziej “palących” wyzwań na świecie, między innymi związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska czy wzrostem gospodarczym. Autorzy rankingu wzięli po uwagę m. in. poziom nauczania, jakość badań naukowych czy perspektywy międzynarodowe uczelni.Ranking ma charakter prospołeczny i ukazuje w jaki sposób uczelnie nie tylko poprzez swoją działalność naukową i dydaktyczną wpisują się w ważne cele społeczne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

- Określa się także organizację uczelni, przepisy wewnętrzne, przepisy równościowe, socjalne, medyczne, opiekę dla studentów, współpracę z samorządem, ze szkołami. Została dostrzeżona nasza działalność naukowa, i dydaktyczna, ale także organizacja uczelni, przepisy wewnętrzne, troska o studentów i pracowników. To elementy wpisujące się w cele ONZ – wylicza ks. prof. Marcin Składanowski, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Uniwersytetu KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony w 1918 roku jako Katolicki Uniwersytet Lubelski, jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce – napisali autorzy Times Higher Education (THE) Impact Rankings. - Początkowo oferował studia z zakresu teologii, prawa kanonicznego i nauk moralnych, prawa i nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk humanistycznych. Obecnie uniwersytet posiada siedem wydziałów oferujących studia licencjackie i podyplomowe, w tym: teologię, filozofię, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i zdrowie oraz prawo, prawo kanoniczne i administrację. Większość z tych studiów prowadzona jest w języku polskim, jednak dzięki współpracy w ramach programu Erasmus, uczelnia oferuje również wybrane kursy w języku angielskim dla studentów zagranicznych. Studenci mają również możliwość studiowania języków, w tym chińskiego, hebrajskiego i sanskrytu. Szkoła Języka i Kultury Polskiej to miejsce, w którym studenci mogą uczyć się języka polskiego, jednocześnie zdobywając wgląd w polską kulturę. Szkoła jest uznawana na całym świecie, a punkty językowe można przenieść na większość uniwersytetów. Katolicki Uniwersytet dołączył również do Akademii Artes Liberales, która umożliwia studentom jednoczesne studiowanie na wielu uniwersytetach, otrzymując unikalny dyplom.

Źródło: KUL/Monika Stojowska