KUL: Zmarł ks. dr Antoni Tomkiewicz – kapłan nauczający pokolenia o wartości rodziny

Śp. ks. dr Antoni Tomkiewicz
Autor: KUL/Wydział Teologii Śp. ks. dr Antoni Tomkiewicz

Wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Człowiek wielkiego serca. Współzałożyciel Stowarzyszenia Familologów Polskich - ks. dr Antoni Tomkiewicz. Kapłan Diecezji Łomżyńskiej; Kanonik Honorowy Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej i wieloletni wykładowca KUL zmarł w 54. roku kapłaństwa.

Ksiądz dr Antoni Tomkiewicz zmarł 8 marca 2022 r. w Lublinie, miał 77 lat. Był emerytowanym kapłanem Diecezji Łomżyńskiej, a także wieloletnim wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Był absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży oraz Instytutu Teologii Pastoralnej i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Pracownikiem akademickim KUL został w 1975 roku. Jednak związki z KUL-em są jeszcze starsze.

Ks. Antoni był związany z uczelnią już od 1970 roku, kiedy to po dwóch latach posługi w Diecezji Łomżyńskiej został skierowany przez ówczesnego bp. Czesława Folkowskiego na studia z zakresu Duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej oraz na studia z Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL – wyjaśnia ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii KUL.

W roku 1973 ks. A. Tomkiewicz uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Wychowanie dziecka w rodzinie w poglądach Akcji Katolickiej w Polsce”, zaś w roku 1981 uzyskał tytuł doktora z zakresu Teologii Pastoralnej na podstawie rozprawy pt. „Obraz siebie i partnera u nowożeńców”. Działalność akademicka ks. dr. A. Tomkiewicza od samego początku była związana z Katedrą Pedagogiki Rodziny, gdzie najpierw pełnił funkcję asystenta – stażysty, następnie asystenta i adiunkta, a w ostatnich latach funkcję starszego wykładowcy.

To co jest największą zasługą ks. Antoniego Tomkiewicza w jego działalności naukowej to współudział w utworzeniu Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii KUL, któremu poświęcił dużą część swojego życia. Pełnił w nim najpierw funkcję sekretarza Instytutu, a następnie przez dwie kadencje funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Dzięki niemu ten Instytut, a także kierunek studiów Nauki o Rodzinie mogły się rozwijać i rozwijały się bardzo dobrze - dodaje ks. dr. hab. M. Brzeziński, prof. KUL.

Ks. dr Antoni Tomkiewicz w trakcie swojej działalności naukowej i dydaktycznej przyczynił się nie tylko do utworzenia Instytutu Nauk o Rodzinie, ale także był współtwórcą Stowarzyszenia Familiologów Polskich oraz Roczników Teologicznych – zeszytu poświęconego naukom o rodzinie. Jego pasją naukową były zagadnienia z zakresu teologii pastoralnej, duszpasterstwa rodzin, pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, analizy transakcyjnej. Był Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

To z kolei pokazuje jego zaangażowanie nie tylko takie administracyjnie, ale także w pracę naukową, w której poświęcał się i duszpasterstwu rodzin, i życiu rodziny: relacjom małżeńskim. Przede wszystkim temu jak one wyglądają, jak są kształtowane i jak mogą wpływać na funkcjonowanie małżeństwa i rodziny– dodaje ks. dr. hab. M. Brzeziński, prof. KUL.

Wieloletni wykładowca uniwersytecki, a zarazem duszpasterz i nauczyciel był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Był człowiekiem wielkiego serca, bardzo skromnym i wrażliwym.

Studenci od lat cenili i lubili zajęcia z ks. Tomkiewiczem. Wielu studentów do dzisiaj bardzo dobrze wspomina zajęcia, które prowadził. Doceniali to co mówił, a przede wszystkim to, jakim był człowiekiem. A był człowiekiem wielkiego serca. Człowiekiem skromnym, życzliwym, wrażliwym na drugiego człowieka. Jak napisał: „Lubił pracę z ludźmi, zwłaszcza z młodymi.. i lubił być księdzem” - wspomina ks. dr. hab. M. Brzeziński, prof. KUL.

Ks. dr Antoni Tomkiewicz urodził się 19 marca 1944 r. w Krasnopolu na Suwalszczyźnie. W latach 1963-1969 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Był kapłanem, który starał się w swojej prostocie przekazywać to, do czego jest każdy ksiądz powołany, a więc miłość Chrystusa do każdego człowieka. Myślę, że swoim zachowaniem i swoją postawą wielokrotnie i wielu osobom ukazywał samego Jezusa Chrystusa – dodaje ks. dr. hab. M. Brzeziński, prof. KUL.

Ks. dr Antoni Tomkiewicz zmarł 8 marca 2022 r. w Lublinie, w 54. roku kapłaństwa. Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 11 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Kościele Akademickim KUL. Po Mszy św. nastąpi przewiezienie ciała Zmarłego do Łomży. Wystawienie trumny w Kaplicy w Domu Wspólnoty Kapłańskiej o godz. 16.30 i Msza Św. o godz. 17.00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 12 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Katedrze Łomżyńskiej. Ciało Zmarłego spocznie w grobie kapłańskim na cmentarzu parafialnym w Łomży, ul. Kopernika 3A.

Wszystkie informacje dotyczące pogrzebu ks. dr. Antoniego Tomkiewicza są dostępne na stronie kul.pl