Lubelskie: 14 tys. osób na umowach o dzieło

ZUS
Autor: Adrianna Grochala

Prawie 14 tys. mieszkańców województwa lubelskiego pracowało w ubiegłym roku na umowach o dzieło. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował pierwszy rok działania rejestru tych umów.

Raport to ogromna baza wiedzy przede wszystkim dla ekspertów badających polski rynek pracy. Obala pewne mity. Pokazuje, że wbrew obiegowym opiniom w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło. W 2021 roku Zakład otrzymał zgłoszenia ponad 1,7 mln umów o dzieło. Najmniej zgłoszeń wpłynęło w styczniu, najwięcej w grudniu i październiku.

ZUS Raport umowy o dzieło za 2021 rok
Autor: ZUS ZUS Raport umowy o dzieło za 2021 rok

W skali całej Polski pracę na umowach o dzieło wykonywało ponad 337 tys. osób dla 74,4 podmiotów. Ponad połowa podmiotów oferujących umowy o dzieło to niewielkie firmy, które ubezpieczają do 9 osób. Większość umów nie przekraczała dziewięciu dni.

Nieco częściej dzieła realizowali mężczyźni (53%) niż kobiety (47%). Wśród mężczyzn dzieła były najpopularniejsze w grupie wiekowej 25-29 lat. A największa grupa kobiet wykonujących takie umowy miała od 30 do 39 lat. Wśród wykonawców umów o dzieło zgłoszonych w ZUS było kilka tysięcy cudzoziemców ze 125 krajów, głównie Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.

W województwie lubelskim 2,9 tys. podmiotów zgłosiło w ubiegłym roku do rejestru ZUS w sumie 23,9 tys. umów o dzieło. Osób wykonujących takie umowy było w regionie 13,8 tys. Wśród zamawiających dzieła żadna branża szczególnie się nie wyróżnia. W tej grupie najwięcej było przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz badania i analizy techniczne (8,4%) - mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.

Na drugim miejscu były podmioty administracji publicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej (6,7%). Na miejscu trzecim na równi: edukacja (6,5%) i działalność organizacji członkowskich, czyli stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji religijnych, politycznych itp. (6,5%), a na czwartym – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (5,5%).

Obowiązek rejestrowania umów o dzieło dotyczy umów zawartych najwcześniej od 1 stycznia 2021 roku. Zgłoszenie wysyłają do ZUS podmioty, które zamawiają wykonanie dzieła – płatnicy składek lub osoby fizyczne. Umowę trzeba zarejestrować w ciągu 7 dni od jej zawarcia, na formularzu ZUS RUD. Można go przekazać przez internet i większość przedsiębiorców robi to właśnie online.

Nie każde dzieło podlega zgłoszeniu w ZUS. Rejestr nie obejmuje m.in. umów zawieranych z własnym pracodawcą lub wykonywanych przez firmę w ramach jej działalności – dodaje M. Korba.

Z pełnym raportem ZUS o umowach o dzieło za 2021 rok można zapoznać się na stronie internetowej zus.pl.