Lubelskie/granica - od dziś zakaz przebywania

2021-12-01 6:49
Lubelskie/granica - od dziś zakaz przebywania
Autor: SG

Przy granicy z Białorusią obowiązuje nowy zakaz przebywania. Decyzja MSWiA jest ważna od dziś do 1 marca.

Postanowienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczy obszaru, który już wcześniej był objęty stanem wyjątkowym. Na Podlasiu to 115 miejscowości, a na Lubelszczyźnie - 68.

Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy wyznaczonych terenów, a także osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, czy biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie dotyczy też służb ratunkowych i interwencyjnych.

Komendant Straży Granicznej będzie też mógł zezwolić na przebywanie tam osób z zewnątrz, np. dziennikarzy. Taka decyzja będzie podejmowana odrębnie, na określonych zasadach.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Weszła w życie o północy.