Lubelskie - Kościół w Pawłowie z odnowionym ołtarzem

Ołtarz w kościele w Pawłowie
Autor: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Odnowiony ołtarz główny w kościele w Pawłowie

Prace renowacyjne w neogotyckiej świątyni pod Chełmem trwały przez ponad dwa miesiące. Na figurach usunięto przemalowania i wyeksponowano dawne barwy. Renowacja ołtarza głównego oraz bocznych kosztowała blisko 100 tysięcy złotych, Większość tej sumy, to środki parafii w Pawłowie.

„Ołtarz wielki jest najwspanialszy ze względu na roboty techniczne i ozdoby części struktury. W ołtarzu na mensie jest portatyl stały w formie płyty marmurowej długości mensy ołtarza. Pośrodku mensy stoi cyborium z drzewa dębowego, dostosowane do stylu ołtarza, wewnątrz wyzłocone, zamykane na kluczyk służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu. W ołtarzu jest statua Matki Boskiej rzeźbiona z Dzieciątkiem Jezus, zaś na zasłonę jest św. Jan Chrzciciel” – tak, ks. Jan Jędrzejewski, proboszcz Parafii w Pawłowie, opisał w latach 30. ubiegłego wieku w Fundi Instructi ołtarz główny kościoła. Z innego dokumentu – już z okresu powojennego – dowiadujemy się, że „styl ołtarza gotycki dostosowany do kościoła. Ołtarz wykonał stolarz Turewicz z Chełma w 1913 roku. (…) Fundatorami ołtarza są parafianie”.Zakres prac konserwatorskich przy architekturze ołtarza głównego był analogiczny do zakresu prac zrealizowanych przy wspomnianych wcześniej dwóch ołtarzach bocznych z transeptu kościoła. Natomiast odrębnego potraktowania wymagały drewniane rzeźby: „Matka Boża z Dzieciątkiem”, „Św. Stanisław”, „Św. Wojciech” i „Anioł” (2 sztuki). Na podstawie badań stratygraficznych ustalono, że pierwotnie rzeźby „Św. Wojciech”, „Św. Stanisław” oraz oba anioły były pokryte monochromią w kolorze piaskowym z szarym cieniowaniem imitującym piaskowiec i posiadającą duży walor artystyczny. W związku z tym usunięto wtórne przemalowania i wyeksponowano pierwotną warstwę malarską.Natomiast rzeźba „MB z Dzieciątkiem” miała pierwotnie pastelową tonację barw, zniekształconą późniejszymi dwukrotnymi przemalowaniami. W tym przypadku również powrócono do kolorystyki historycznej.Uzupełnieniem kompleksowych prac konserwatorskich ołtarza była konserwacja obrazu „Św. Jan Chrzciciel”, patrona świątyni w Pawłowie, umieszczonego na zasuwie. Inicjatorem przeprowadzenia prac konserwatorskich był ks. Andrzej Kołodziejski, proboszcz pawłowskiej Parafii. Prace konserwatorskie przeprowadziła firma Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s. c. z Rzeszowa. Prace konserwatorskie były prowadzone ze środków Parafii.

Informacje przekazał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.