Lubelskie/Lublin - nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON

2023-01-20 12:43
Lubelskie/Lublin - nabór wniosków o wsparcie ze środków PFRON
Autor: Urząd Miasta Lublin

Dopłaci do turnusu rehabilitacyjnego, czy usługi tłumacza migowego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czeka na wnioski.

Na podstawie złożonych dokumentów PFRON przyzna świadczenia tym, którzy ponoszą koszty związane z chorobą. Wnioski już można składać, m.in. w Lubinie.

- Katalog wsparcia jest bardzo szeroki. Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się. Wsparcie obejmuje też turnusy rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny, a także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dodatkowo można otrzymać pomoc na korzystanie z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - wyjaśnia Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Dofinansowanie z PFRON-u ma usprawnić osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie. Wpisuje się też w politykę miasta.

- Oferując pomoc mieszkańcom o szczególnych potrzebach stawiamy przede wszystkim na ich samodzielność i dostępność do wielu wymiarów. Jest to priorytet - podkreśla Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych.

Wnioski można składać na kilka sposobów. Są przyjmowane we wszystkich MOPR-ach na terenie Lubelszczyzny, można je też wysłać bezpośrednio do PFRON-u.

- W Lublinie dokumenty można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez elektroniczną platformę Systemu Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON. W tym ostatnim przypadku do złożenia wniosku niezbędne będzie posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego - wyjaśnia Anna Czerwonka.

Aktualnie trwa nabór wniosków, a ich rozpatrzenie nastąpi prawdopodobnie w lutym. Wtedy to o wysokości przeznaczonych pieniędzy PFRON poinformuje samorządy.

- Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy przy tym do zdalnego aplikowania o pomoc, co jest najbezpieczniejszą formą w dobie grypy i COVID-19 - mówi prezydent Lipińska.

Przy ocenie wniosku brany będzie pod uwagę między innymi stopień niepełnosprawności. W niektórych przypadkach ważne jest też kryterium dochodowe.

- Dokładne informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków są dostępne na stronie MOPR-u. Z pracownikami ośrodka można też kontaktować się telefonicznie w godzinach 7:30-15:30 - dodaje Czerwona.

Numery telefonu, to:

- 81 466 53 90 - przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

- 81 466 53 91 - likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

- 81 466 53 93 - likwidacja barier architektonicznych

- 81 466 53 94 - usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

- 81 466 53 95 - turnusy rehabilitacyjne

- 81 466 53 97 - program Aktywny Samorząd