Lubelskie - NFZ, szpitale i środki na cyberbezpieczeństwo

2022-10-24 12:40
Lubelskie - NFZ, szpitale i środki na cyberbezpieczeństwo
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Mają pomóc szpitalom w ochronie przed cyberatakami. NFZ ma pieniądze na podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Ze środków mogą korzystać placówki medyczne, które złożą wnioski na wykonanie określonych inwestycji. Na działania mogą otrzymać do 900 tysięcy zł.

- Za dotację szpital może kupić i uruchomić np. systemy antywirusowe, urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające, a także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry - mówi rzecznik lubelskiego oddziału NFZ, Małgorzata Bartoszek.

O środki mogą wnioskować szpitale, które realizują świadczenia w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, lecznictwa uzdrowiskowego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

- To propozycja także dla placówek, które mają zawartą z NFZ umowę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - dodaje rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ.

Do tej pory Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał ze szpitalami w tym zakresie 41 umów. W trakcie rozpatrywania są następne wnioski.

- Wysokość środków, jakie może otrzymać placówka, będzie różna. Zależy od wartości kontraktu, jaki szpital ma zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia - dodaje Bartoszek.

Wnioski o dofinansowanie placówki mogą składać do końca listopada. Są przyjmowane w wojewódzkich oddziałach NFZ.