Lubelskie - rekompensata za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Zdjęcie ilustracyjne
Autor: UMCH Zdjęcie ilustracyjne

Świadczenie w wysokości 40 złotych dziennie na osobę, przyznawane jest za okres zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźców i nie dłużej niż 60 dni. Urząd Miasta w Lublinie wnioski przyjmuje od 16 marca. W czasie 5. dni trwania naboru, 31 osób wyraziło chęć uzyskania takiego wsparcia od rządu.

Wnioski dotyczące rekompensat za przyjęcie uchodźców przyjmują wszystkie Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie. 

Pierwsza sprawa to nadanie numeru PESEL osobom uciekającym z Ukrainy. Później wypełniamy prostą deklaracje, umowa będzie między miastem a osobą posiadającą mieszkanie lub dom.

W Świdniku od 21 marca osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne. Dokumenty będzie można pobrać w Urzędzie Miasta. We wniosku należy podać informacje dotyczące m.in. czasu, w jakim udzieliło się zakwaterowania wraz z wyżywieniem, imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której pomagamy. Urząd będzie miał miesiąc na weryfikację wniosków, a po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Pomocy, rozpocznie wypłatę świadczeń. Dolna kwota, którą można otrzymać to 40 zł za osobę dziennie, za faktyczny okres pobytu, ale nie dłuższy niż 60 dni.

W Chełmie wnioski dotyczące świadczeń pieniężnych dla osób, które dały schronienie uchodźcom z Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r., przyjmowane są w Punkcie Pomocy Ukrainie znajdującym się przy ul. Kopernika 1. Niezbędne dokumenty dostępne są w przy ul. Kopernika 1, to ten sam obiekt, w którym obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wydanie numeru PESEL. Wniosek można pobrać również z strony internetowej Miasta Chełm.