Lubelskie: Ruszył Program „Ciepłe mieszkanie”

2022-08-22 9:24
Ciepłe Mieszkanie - ruszył nabór wniosków
Autor: Urząd Miasta Lublin Ciepłe Mieszkanie - ruszył nabór wniosków

27 mln 800 tys. złotych otrzyma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie” w regionie. Celem programu jest eliminacja tzw. "kopciuchów" służących do ogrzewania gospodarstw domowych. Przeciętna dotacja przypadająca na jedno mieszkanie będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Trwa nabór wniosków do Programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy. Jest to kolejny, obok miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji projekt oferujący wsparcie przy tego typu inwestycjach.

Walka ze smogiem to jedno z priorytetowych działań Miasta na rzecz ochrony środowiska. Podejmowane przez Lublin inicjatywy obejmują m.in. realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, czyli wsparcie mieszkańców przy wymianie pieców i kotłów na paliwa stałe, które emitują znaczne ilości zanieczyszczeń. Teraz będą mieli możliwość skorzystania z kolejnego programu, oferującego pomoc w tym zakresie – mówi Tomasz Lis, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych w mieście poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Lublina. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele takich lokali, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość wsparcia:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Aktualnie trwa I etap programu - Miasto rozpoczęło nabór wniosków, który zakończy się 16 września br. Dokumenty można złożyć w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Tomasza Zana 38 lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Można także wysłać podpisany skan wypełnionego wniosku na adres srodowisko@lublin.eu. Wzór wniosku dostępny jest na stronie lublin.eu w zakładce Środowisko.

W kolejnym etapie Miasto oszacuje liczbę osób zainteresowanych udziałem w programie oraz określi rodzaj oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej dedykowanej Programowi „Ciepłe mieszkanie” oraz pod numerem telefonu 81 466 26 21.