Lubelskie - Służba Więzienna i praca dla strażników

2022-09-20 9:15
Lubelskie - Służba Więzienna i praca dla strażników
Autor: OISW

Zatrudni ludzi do pracy z osadzonymi. Służba Więzienna w okręgu lubelskim rekrutuje strażników w aresztach i zakładach karnych.

Praca nie jest łatwa, ale za to wiąże się z finansowymi gratyfikacjami. Służba Więzienna oferuje bowiem szereg przywilejów.

- Jest to stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie, ale nie tylko. Oferujemy nagrody roczne, uznaniowe i jubileuszowe, a także zwrot kosztów dojazdu do służby, czy pomoc finansową za uzyskanie lokalu mieszkalnego - wymienia rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, kpt. Edyta Radczuk.

Praca jest dla 40 funkcjonariuszy. Zatrudnieni trafią do zakładów karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Zamościu, Hrubieszowie i Żytkowicach a także do aresztów śledczych w Lublinie, Krasnymstawie i Radomiu.

- O pracę mogą się ubiegać osoby posiadające obywatelsko polskie, mające uregulowany stosunek do służby wojskowej i korzystający z pełni praw publicznych. Przyszli zatrudnieni nie mogą być też skazani prawomocnym wyrokiem sądu - dodaje rzeczniczka OISW.

Dodatkowo służbę może pełnić osoba, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo. Ważne są też inne warunki.

- Kandydat musi mieć wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe. W zależności od posiadanego wykształcenia są przyznawane punkty. Kandydat otrzyma je również za posiadane umiejętności - zaznacza kpt. Radczuk.

Strażnicy więzienni na początek zarobią ponad 4 tysiące zł brutto. Ich rekrutacja trwa do końca września. Szczegóły co do naborów są dostępne na stronie​ Służby Więziennej​.