Lubelskie/Zamość - różowa infułatka po renowacji

2021-10-07 12:39
Lubelskie/Zamość - różowa infułatka po renowacji
Autor: LWKZ

To miejsce ma być starsze niż samo miasto. Zamojska infułatka czeka na turystów.

Zabytkowy budynek Domu Dziekanów Zamojskich przeszedł kompletną renowację, za co niedawno otrzymał Laur Konserwatorski. Teraz zaprasza do siebie mieszkańców i turystów. Obiekt należy do zamojskiej parafii katedralnej i dziś pełni funkcję muzeum.

Jak mówi Katarzyna Poździk z Urzędu Ochrony Zabytków - infułatka pochodzi z XVI wieku. Budynek zachował architekturę renesansu i późniejsze elementy wczesnobarokowe, co już sam obiekt czyni eksponatem.

Prace konserwatorskie i restauratorskie Domu trwały w sumie dwa lata i zakończyły się przed rokiem. W tym czasie udało się, m.in. odtworzyć mansardowy dach, który z nakazu carskiego został zastąpiony dachem czterospadowym.

Remont uwzględnił też pierwotną barwę elewacji, dzięki czemu otrzymała ona różowy kolor. Pełne rozplanowanie wnętrza Domu Dziekanów zostało ukształtowane po 1620 roku, co teraz zostało przywrócone. Zostały usunięte ściany działowe, szczególnie w przestrzeniach ze sklepieniami.

Jak dodaje Poździk - konserwacji poddano również sztukaterie sklepionych pomieszczeń, a na piętrze w "przedniej" sali odtworzono strop drewniany belkowy. Wróciły też ślady dekoracji malarskiej z okresu przebudowy inicjowanej przez ks. Mikołaja Kiślickiego.

Po renowacji obiekt nie był otwarty ze względu na pandemię, obecnie czeka na zwiedzających. W muzeum eksponowane są naczynia i szaty liturgiczne, wota, alba koronacyjna króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, portrety infułatów i ordynatów oraz cenny zbiór ksiąg liturgicznych.

Muzeum pełni funkcję edukacyjną. Można w nim nie tylko oglądać ekspozycje, ale też samemu zbudować miniaturę kolegiaty.