Lublin - AMW i piątkowa wyprzedaż mienia wojskowego

2022-04-21 13:24
Lublin - AMW i wyprzedaż mienia wojskowego
Autor: AMW

Sprzeda powojskowe pojazdy, kuchnie polowe i sprzęt warsztatowy. W Lublinie Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg na używany asortyment.

W ofercie jest 88 zróżnicowanych pozycji, od sprzętu warsztatowego po motoryzacyjny. Najwyższa cena wywoławcza sięga 10 tysięcy zł, najniższa wynosi 25 zł.

- Na nowych właścicieli czekają m.in.: honkery, tarpany i stary za 6 i 8 tysięcy zł, a także zestawy hydrauliczne i stolarsko-ciesielskie - mówi Agnieszka Plewik z lubelskiego oddziału AMW.

Niektóre elementy wojsko wyprzedaje też w pakietach. Są dostępne zespoły spalinowo-elektryczne, silniki zaburtowe, wózki widłowe i agregaty sprężarkowe.

- Ciekawostką jest urządzenie do czyszczenia podłogi, czyli szorowarka HAKOMATIC B-750, za którą nowy właściciel będzie musiał zapłacić minimum 8 tysięcy zł - dodaje Plewik.

Otwarcie ofert odbędzie się jutro 22 kwietnia o 13:00 w lubelskiej siedzibie AMW przy ul. Łęczyńskiej 1. Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium.

- Wynosi 10% ceny wywoławczej danej pozycji i musi być zaksięgowane przez Agencję Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień przetargu - zaznacza Agnieszka Plewik.

Zyski ze sprzedaży Agencja Mienia Wojskowego przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Z tych środków kupowany jest nowoczesny sprzęt dla polskich żołnierzy.