Lublin - dodatkowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnościami

Osoba z niepełnosprawnościami
Autor: UML Zdjęcie ilustracyjne

Będzie można kupić sprzęt do rehabilitacji i pojechać na turnus. Osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o dodatkowe pieniądze. Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór wniosków trwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Od 1 stycznia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie wsparcia indywidualnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

 Dostępność do wielu aspektów życia i możliwie samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności to cele jakie stawiamy sobie realizując miejskie działania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami. Jak co roku, osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać dofinansowanie między innymi na likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, turnusów czy sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja wniosków i wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Miasto środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy do zdalnego aplikowania o wsparcie, co jest najbezpieczniejszą formą z uwagi na trwającą pandemię – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. 

Wnioski o dofinansowanie obejmują działania na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, barier w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne najwłaściwszą formą złożenia dokumentów jest dostarczenie ich do skrzynek na korespondencję zlokalizowanych w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92; za pośrednictwem poczty tradycyjnej; poprzez elektroniczną platformę System Obsługi Wsparcia prowadzoną przez PFRON - w tym przypadku do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej mopr.lublin.eu,w zakładce Informacje dla osób niepełnosprawnych.