Lublin/Górki Czechowskie - negatywny wyrok sądu

2021-12-15 13:49
Lublin/Górki Czechowskie - negatywny wyrok sądu
Autor: zdj. inwestora

WSA wydał wyrok w sprawie lubelskich Górek Czechowskich. Jak orzekł - uchwała zezwalająca tam na budowę osiedla jest niezgodna z prawem.

Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że lubelski ratusz naruszył zasady dotyczące ochrony środowiska. Oznacza to, że studium w tym zakresie powinno stracić ważność.

Według sądu - organ przy uchwalaniu studium poprzestał na wykorzystaniu nieaktualnych opracowań ekofizjograficznych. Do tego uchwalił studium, mimo że nie były jeszcze ukończone prace związane z opracowaniem kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej.

To drugi wyrok WSA w tej sprawie. Wcześniej - na skutek skargi wojewody - sąd uznał, że w części studium dotyczącej Górek Czechowskich doszło do naruszenia władztwa planistycznego. Od tego wyroku odwołał się prezydent Lublina, a NSA nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z decyzją ratusza - Górki Czechowskie miały być w części zabudowane.

TBV - właściciel ponad 100 hektarowego terenu - oddał miastu jego większą część za symboliczną złotówkę. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, deweloper mógł postawić bloki na około 25 ha Górek Czechowskich, a na 77 ha oddanych miastu zbudować park naturalistyczny.