Lublin - instytucje kultury włączą Ukraińców w życie miasta

Spotkanie w Centrum Kultury
Autor: UML Spotkanie w Centrum Kultury w Lublinie

To odpowiedź na pojawienie się co najmniej kilkunastu tysięcy uchodźców z Ukrainy w Lublinie. W Centrum Kultury powstała strona internetową, poprzez którą mogą zgłaszać się ukraińscy artyści oraz wszyscy zainteresowani działaniami przy wydarzeniach kulturalnych w mieście.

Chcemy, by lubelska kultura wsparła procesy integracji dotychczasowych mieszkańców Lublina i napływających do nas osób, bo to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoi przed nami w kontekście kryzysu uchodźczego. Nic nie wskazuje na to, by wojna w Ukrainie szybko się skończyła, dlatego potrzebujemy takich działań, które naturalnie i płynnie włączą uchodźców w życie miasta do czasu aż sytuacja w ich ojczyźnie się ustabilizuje. Nie wyobrażam sobie lepszej drogi do integracji lubelskich i ukraińskich rodzin, jak poprzez kulturę – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W Centrum Kultury w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydenta Krzysztofa Żuka z przedstawicielami miejskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w zakresie włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek Ukrainy w życie miasta. Celem spotkania było przeanalizowanie wyzwań, jakie stoją przed lubelskim środowiskiem kultury, omówienie bieżącej sytuacji oraz rozmowa na temat przyszłych działań kulturalnych włączających nowych mieszkańców i mieszkanki do życia społecznego w Lublinie. W celu koordynacji tych działań, Prezydent Krzysztof Żuk powoła Pełnomocnika ds. włączania poprzez kulturę, którym zostanie Dariusz Jachimowicz.

Dariusz Jachimowicz – menedżer kultury, lider programów społecznych. Miał udział w uzyskaniu przez Kraków tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2000, pracował dla samorządu Miasta Lublin w przygotowaniach do starania o ten tytuł jako Pełnomocnik Prezydenta oraz Dyrektor Wydziału Kultury. Zajmował kierownicze stanowiska w instytucjach kultury, strukturach samorządowych, organizacjach pozarządowych. W ostatnich latach dużo czasu poświęca pracy w roli mentora i tutora wobec osób w pozycjach liderskich oraz twórczyń i twórców innowacji, ostatnio głownie w zakresie działań na rzecz włączenia społecznego migrantów, defaworyzowanych grup społecznych, osób w kryzysach.

Jednym z działań włączających obywateli Ukrainy w życie kulturalne Lublina jest spilnakultura.pl – nowo utworzona platforma informacji działań kulturowych, dostępna dla osób ukraińskojęzycznych. Strona internetowa funkcjonuje przy Centrum Kultury. Pracownicy ukraińskiej kultury, animatorzy, edukatorzy i wszystkie osoby zainteresowane mogą kontaktować się z administratorami platformy za pośrednictwem adresu spilnakultura@ck.lublin.pl.