Lublin: Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

2021-04-12 15:33
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Autor: pixabay.com

Dzisiaj (12 kwietnia) o godz. 17.00 odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne on-line dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Konsultacje mają na celu zebranie pomysłów i opinii jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wynikną założenia współpracy na kolejne lata.

Lubelski Obszar Metropolitalny to partnerstwo 22 gmin i 5 powiatów powołane w celu rozwiązywania wspólnych problemów. W skład tego obszaru, poza Gminą Lublin wchodzą: Gmina Bełżyce, Gmina Bychawa, Gmina Garbów, Gmina Głusk, Gmina Jabłonna, Gmina Jastków, Gmina Kamionka, Gmina Konopnica, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Łęczna, Gmina Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Strzyżewice, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Powiat Lubelski, Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Puławski, Powiat Świdnicki. Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dzisiaj (12 kwietnia) godz. 17.00 na platformie Zoom pod linkiem. Od godz. 16.45 będzie możliwość dołączenia i przetestowania połączenia, do czego zachęcamy. Spotkanie on-line będzie protokołowane, zaś udział w nim jest związany z akceptacją zasad spotkania oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu, a chcą przedstawić swoje uwagi i opinie, mogą je przesłać za pomocą ankiety online. Konsultacje potrwają do 5 maja. Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 kwietnia o godz. 12.00. Więcej informacji na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na stronie lublin.eu. Oprac. MO