Lublin - KUL i nowe uprawnienia w sprawie stopni naukowych

2023-06-07 9:47
Lublin - KUL i nowe uprawnienia w sprawie stopni naukowych
Autor: KUL

KUL uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Dotyczy to trzech następnych dyscyplin - biologii medycznej, nauk biblijnych i nauk o rodzinie.

Decyzję o nowych uprawnieniach przyznanych uczelni podjęła Rada Doskonałości Naukowej. Postanowienie zostało wydane w maju tego roku.

- Od teraz KUL może przyznawać stopnie doktora i doktora habilitowanego w trzech następnych dyscyplinach. Są to: biologia medyczna, nauki biblijne oraz nauki o rodzinie. Przyznanie uprawnień, to efekt ogólnej klasyfikacji poszczególnych dyscyplin naukowych, ale i starań samej uczelni - przyznaje rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Robert Szwed.

Klasyfikacja nauk biblijnych i nauk o rodzinie uprawianych na polskich uczelniach nastąpiła jesienią ubiegłego roku. Potem zapadła decyzja o klasyfikacji biologii medycznej.

- To poszerzenie otworzyło drzwi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aby ubiegać się o nowe uprawnienia. W rezultacie Rada Doskonałości Naukowej przychyliła się do wniosków i podjęła taką decyzję w maju - wyjaśnia rzecznik uczelni.

Nowe dyscypliny należą do dziedzin: nauki medyczne, nauki teologiczne i nauki o rodzinie. KUL planuje w tych zakresach poszerzać swoją edukacyjną ofertę.

- Uzyskanie nowych uprawnień w kolejnych dziedzinach jest ważne dla rozwoju nauk. W naszym przypadku szczególnie ważne jest to w przypadku biologii medycznej, bo wpłynie to na rozwój nauk medycznych uprawianych na KUL-u. Od października tego roku rozpoczynamy kształcenie studentów na kierunku lekarskim, a studia na medycynie będzie mogło podjąć 60 osób - dodaje Szwed.

Obecnie - po uzyskaniu nowych uprawnień - Katolicki Uniwersytet Lubelski posiada prawo do nadawania stopni naukowych w 17 dyscyplinach.

- Są to, m.in. nauki prawne, socjologiczne, teologiczne i filozoficzne. Takie uprawnienia ma też pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, a także nauki o sztuce, polityce i administracji - zaznacza rzecznik uczelni.

Aktualnie na KUL-u kształci się ponad 500 doktorantów. Nową rekrutację do Szkoły Doktorskiej uczelnia rozpocznie 3 lipca​.