Lublin: Ludzkie kości na Górkach Czechowskich. IPN prowadzi badania

2022-05-19 15:59
Prace IPN na terenie Górek Czechowskich
Autor: Małgorzata Oroń

Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczął kolejny etap prac poszukiwawczych na Górkach Czechowskich w Lublinie dniu 16 maja 2022 r. Ich celem jest weryfikacja miejsc w których mogły znajdować się groby ofiar egzekucji z okresu II wojny światowej.

Prace obejmują centralną część wąwozów, na wysokości dzisiejszego placu zabaw. Miejsca do prac wytypowano na podstawie analizy relacji oraz wskazań lokalnych społeczników. Główną podstawę źródłową stanowił raport płk. Rudolfa Ostrzyńskiego, który w latach 70. i 80. XX w. prowadził na tym terenie wizje lokalne i zbierał relacje od żyjących jeszcze świadków niemieckich zbrodni. W oparciu o pozyskane informacje udało mu się ustalić w przybliżeniu miejsca, w których na przełomie 1947 i 1948 r. przeprowadzono ekshumacje. Dane te naniósł na orientacyjne mapki. Z raportu wynikało, że w jednym z tych miejsc – zlokalizowanym nieco na północ od tzw. rzutni granatów – ekshumacje nie zostały przeprowadzone całościowo. Podczas budowy w latach 70. kanału burzowego, który przebiegał w okolicy dawnej mogiły, odkrywano szczątki ludzkie. Dlatego też podjęto decyzję o weryfikacji tego miejsca.

W trakcie trzech dni badawczych założono jeden wykop szerokopłaszczyznowy w ramach którego odkryto pojedyncze, silnie rozproszone w badanej przestrzeni, fragmenty ludzkich kości. Nie natrafiono na żadne ślady regularnych mogił czy szkielety wskazujące na pochówek w układzie anatomicznym. O ujawnieniu pierwszych szczątków ludzkich powiadomiono Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKŚZpNP) w Lublinie – informuje IPN Lublin w opublikowanym komunikacie prasowym.

Dalsze prace realizowane są w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratora z OKŚZpNP w Lublinie.