Lublin - MPK i nowe zlecenia w Strefie Płatnego Parkowania [AUDIO]

2024-06-13 9:18
Lublin - MPK i nowe zlecenia w Strefie Płatnego Parkowania
Autor: Urząd Miasta Lublin

Zamówi nowe parkomaty. MPK Lublin rozstrzygnęło przetarg na dostawę urządzeń i systemu do obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Zlecenie wykona grudziądzka spółka City Parking Group. Komisja przetargowa uznała jej ofertę za najkorzystniejszą. Za realizację zadania MPK zapłaci blisko 16,5 mln zł brutto.

- Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Spółka City Parking Group wyceniła zadanie na 16 413 621,84 zł brutto. Z uwagi na fakt, że oferta przekraczała kwotę przeznaczoną przez MPK Lublin na sfinansowanie tego zamówienia, władze Spółki zdecydowały o jej podwyższeniu - wyjaśnia Weronika Opasiak, rzecznik MPK Lublin, czyli operatora lubelskiej SPP.

Pierwotnie MPK Lublin na sfinansowanie zamówienia zarezerwowało ponad 12 mln zł brutto. Spółka dołożyła brakującą kwotę i już wkrótce ruszy dostawa parkomatów.

- Wyłoniona w przetargu firma będzie wymieniać parkomaty sukcesywnie, a jest ich w sumie 175 sztuk. Zrobi to maksymalnie do 10 sierpnia. Przygotuje też nową stronę internetową, poprzez którą kierowcy będą mogli zakupić abonamenty parkingowe. Funkcja e-sklepu zostanie wdrożona najpóźniej do 10 listopada. Do tego czasu MPK Lublin planuje też wprowadzić w Strefie system e-kontroli. W tym celu zakupimy dwa pojazdy, na których zostaną zainstalowane systemy do e-kontroli - dodaje Weronika Opasiak.

Lubelskie MPK jest głównym operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie od 11 maja. Umowa z Gminą Lublin została podpisana na 8 lat.

Anna Opasiak

Mówi Weronika Opasiak - rzecznik MPK Lublin, czyli operatora SPP