Lublin: Na Czechowie powstanie nowy ośrodek dla niepełnosprawnych

2023-03-24 12:51
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej
Autor: Urząd Miasta Lublin Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej

Miasto Lublin podejmuje się realizacji kolejnej inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy ul. Poturzyńskiej 1 powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, w którym dorosłe osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdą opiekę i wsparcie.

Miasto podpisało już umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i budowę nowego obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Placówka powinna być gotowa na przyjęcie podopiecznych jesienią 2024 roku.

Rozstrzygnęliśmy przetarg i zawarliśmy umowę z wykonawcą na dokumentację i budowę w Lublinie nowego specjalistycznego ośrodka opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością. Powstanie on w ciągu dwóch lat przy ul. Poturzyńskiej, obok istniejącego w tym miejscu dziennego ośrodka dla młodzieży. Projekt i budowa to koszt 3,6 mln zł, a prace wykona przedsiębiorstwo Budopol z Lublina – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin z zakresu pomocy społecznej. Powstanie w nowo wybudowanym, jednokondygnacyjnym obiekcie przy ul. Poturzyńskiej 1. Placówka zapewni wsparcie dla 6 osób w formie pobytu całodobowego i dla 14 osób w formie pobytu dziennego (7 dni w tygodniu, 8 godzin pobytu).

Nowa placówka to odpowiedź na potrzeby społeczne i oferta uzupełniająca dla trzech prowadzonych przez miasto ośrodków wsparcie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Centrum zatrudnimy specjalistyczny personel, m.in. terapeutów, instruktorów, pielęgniarki, opiekunów, psychologów oraz dołożymy starań, by nasi mieszkańcy i podopieczni, oprócz profesjonalnej opieki, mieli zapewnioną domową i rodzinną atmosferę – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W budynku Centrum o łącznej powierzchni użytkowej 424 m2 przewidziano wyodrębnienie dwóch części. Pierwszą, przeznaczoną dla osób będących na pobycie całodobowym  będzie stanowiło 6 dużych (15,5 m2) jednoosobowych pokoi z wydzielonymi łazienkami. Dwa pokoje zostaną dostosowane dla osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia m.in. poprzez zamontowanie systemów sufitowych, specjalistyczne łóżka z materacami i sprzęt rehabilitacyjny. Z kolei druga, część dzienna usytuowana będzie pomiędzy wejściem a częścią mieszkalną. W tym segmencie zaplanowano pokój pobytu dziennego (49 m2), salę do zajęć grupowych i indywidualnych, salę do fizjoterapii, pokój medyczny oraz wyciszeń. Z pomieszczeń tych skorzystają zarówno uczestnicy korzystający z pobytu dziennego, jak i całodobowego. Planuje się także lokalizację pomieszczeń dla personelu (pokój administracyjno-biurowy, pokój socjalny) oraz gospodarczych (magazynowe na materiały terapeutyczne, środki czystości). W budynku będą znajdowały się dwie łazienki z natryskami dla osób przebywających na pobycie dziennym, w tym jedno z wózkowanną oraz szatnia dla uczestników zajęć dziennych. W budynku zaplanowano też pomieszczenia do obsługi cateringu (pomieszczenie dostaw, wydawalnia oraz zmywalnia). Kuchnia będzie miała charakter ogólnodostępny. Wyposażenie jej w podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego umożliwi prowadzanie treningów uczestników, przygotowując ich do jak największej samodzielności. Cały budynek Centrum powinien powstać z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne położone będzie równolegle do ul. Żywnego. Nowy obiekt znajdzie się w cichym i przyjaznym otoczeniu, z dużą ilością zieleni, w miejscu sąsiadującym z blokami mieszkalnymi i szkołą podstawową. Obecnie na tej nieruchomości znajduje się także budynek Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wokół nowego budynku, w części mieszkalnej i terapeutycznej znajdzie się taras umożliwiający uczestnikom odpoczynek oraz korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie alejek spacerowych, trawników, rabat oraz elementów małej architektury ogrodowej (ławki, huśtawka, stolik do gier planszowych). Mieszkańcy będą mieli również możliwość uprawy ziół i kwiatów w ogródku. Zakłada się, że kompletna dokumentacja projektowa i wykonawcza, w tym uzyskanie uzgodnień i decyzji powinna powstać do końca 2023 roku, natomiast budowa nowego obiektu, instalacje i zagospodarowanie terenu wraz z odbiorami – do 15 października 2024 roku. Inwestycja budowy nowego ośrodka została dofinansowana kwotą 3,15 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim z dnia 3 października 2022 r.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne uzupełni ofertę trzech miejsc wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 26 A oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22a.