Lublin: Nabór wniosków o stypendium kulturalne

2022-10-13 12:29
Nabór wniosków o stypendia kulturalne
Autor: Urząd Miasta Lublin Nabór wniosków o stypendia kulturalne

Twórcy kultury, którzy chcą rozwijać swoją działalność mogą aplikować o wsparcie finansowe ze strony Miasta w formie stypendiów na realizację projektu kulturalnego i projektu kulturalnego młodzieżowego.

Urząd Miasta do 31 października przyjmuje wnioski stypendialne na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej oraz młodzieżowych pomysłów w tym zakresie. Miejskie wsparcie dotyczy działań artystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w 2023 roku.

Do końca października zapraszamy wszystkich twórców kultury, zainteresowanych rozwojem swojej działalności, do aplikowania o wsparcie finansowe ze strony Miasta w formie stypendiów na realizację projektu kulturalnego i projektu kulturalnego młodzieżowego. Liczymy na wiele ciekawych pomysłów, których efekty będziemy wspólnie poznawać w roku 2023, kiedy Lublin będzie prezentował swój potencjał jako Europejska Stolica Młodzieży – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może być przyznane osobie pełnoletniej, która zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje w Lublinie lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Zasady realizacji projektu:

- termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy, tzn musi być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.,

- jedna osoba może realizować jeden projekt raz na dwa lata,

- projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy,

Stypendium na realizację projektu wynosi od 2 do 10 tys. zł brutto. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania tego stypendium dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu w zakładce Projekt.

Stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może być przyznane osobie w wieku od 13 do 30 lat, która, zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje w Lublinie. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Zasady realizacji projektu młodzieżowego:

- projekt może trwać od 1 do 6 miesięcy,

- projekt musi być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.,

- wniosek o stypendium składa osoba zainteresowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny,

- w roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.

Stypendium na realizację projektu młodzieżowego wynosi od 300 zł do 3 tys. zł brutto. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania tego stypendium dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu w zakładce Młodzieżowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w formie pisemnej na odpowiednim formularzu osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin, II piętro) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu stypendialnego” lub „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego”. Wnioski można także wysłać pocztą do Wydziału Kultury, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Istnieje też możliwość złożenia ich za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.