Lublin - projekt Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe

Lublin -konferencja kończąca projekt Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe
Autor: ZS Lublin -konferencja kończąca projekt Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe

W Lublinie podsumowano kilkuletni projekt konserwacji, renowacji i digitalizacji drewnianych cerkwi we wschodniej i południowej Polsce. Działania z dziedzictwem kultury wschodniosłowiańskiej kosztowały ponad 26 milionów złotych i wystartowały na Lubelszczyźnie.

Projekt realizowano w latach 2017-2021 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Całkowite koszty prac to ponad 26 mil. złotych, sfinansowanych ze środków UE (85%) i wkładu własnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (15%). Działania dotyczyły rewaloryzacji przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w postaci drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych w wschodniej i południowej części Polski, od Suwałk na północy po Turzańsk i Wysową Zdrój na południu. 

Obiekty objęte projektem:

Województwo małopolskie

1.       Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu

2.       Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

3.       Cerkiew Narodzenia NMP w Rozdzielu

4.       Cerkiew św. ap. i ewangelisty Łukasza w Kunkowej

5.       Cerkiew św. archanioła Michała w Wysowej Zdroju

Województwo podkarpackie

1.       Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie

2.       Cerkiew św. archanioła Michała w Turzańsku (wpisana na listę UNESCO)

Województwo lubelskie

1.       Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie

2.       Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

3.       Cerkiew Opieki Matki Bożej w Holi

4.       Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej i budynek przyklasztorny w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej

5.       Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach

6.       Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach

7.       Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu

Województwo podlaskie

1.       Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi

2.       Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach

3.       Cerkiew św.św. Cyryla i Metodego i kapliczka przydrożna w Białowieży

Wszystkie obiekty zostaną połączone szlakiem  turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. Strona www.szlakswt.pl.