Lublin: Rada Seniorów – ostatnie dni zgłoszeń kandydatów!

2023-03-22 9:53
X edycja Lubelskich Dni Seniora
Autor: Urząd Miasta Lublin X edycja Lubelskich Dni Seniora

W piątek (24 marca) zakończy się nabór kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Miasta Lublin – organu doradczego Prezydenta we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Zachęcam wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych do zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin. Rada już od kilku lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszego miasta, stanowiąc istotne wsparcie merytoryczne w sprawach dotyczących sytuacji lubelskich seniorów. Członkowie Rady na bieżąco monitorują potrzeby osób starszych zamieszkałych na terenie Lublina, służą więc nam pomocą podczas tworzenia kolejnych udogodnień dla tej grupy mieszkańców. To bardzo ważny i równorzędny partner dla samorządu, niezbędny do rozwijania różnych form aktywności osób starszych, niezastąpiony podczas tworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

II kadencja Rady Seniorów Miasta Lublin na lata 2019-2023 upłynie 22 maja. Zgodnie ze statutem Rady kandydatów do nowej kadencji mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Warunkiem zgłoszenia jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata oraz jego doręczenie lub przesłanie do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin (ul. Leszczyńskiego 23) do 24 marca. Zgłoszenia kandydatów zostaną następnie zweryfikowane przez Komisję Wyborczą. Zgodnie z regulaminem propozycja dziesięciu członków Rady oraz dwóch członków rezerwowych zostanie przedstawiona Prezydentowi Miasta Lublin do 14 kwietnia, natomiast ostateczny skład Rady poznamy do 19 maja. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, a także regulamin pracy Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Lublin.eu.

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

Przedmiotem działania Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Członkowie Rady Seniorów m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta Lublin, opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów – m.in. Lubelskich Dni Seniora, imprezy „Odczaruj Jesień Życia” czy konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Aktywnie promują także Lubelską Kartę Seniora – wyjaśnia Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Lublin oraz lista jej członków dostępne są na stronie Lublin.eu w zakładce Mieszkańcy/Seniorzy.