Lublin - rok Jerzego Nowosielskiego i greckokatolicki ikonostas

2023-01-25 10:09 Anna Opasiak
Lublin - rok Jerzego Nowosielskiego i greckokatolicki ikonostas
Autor: AO

Jest jednym z patronów 2023 roku. Jerzy Nowosielski doczekał się upamiętnienia. W tym roku Polska przypomina jego postać, a związki artysty widać także w Lublinie.

W Lublinie na szczególną uwagę zasługuje ikonostas artysty. Powstał w 1989 roku i znajduje się w greckokatolickiej kaplicy Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

- Jest wyjątkowy, bo kompaktowy, czyli zwarty. Można go "ogarnąć" jednym spojrzeniem. Ten ikonostas, to orędzie Ewangelii dla współczesnego człowieka - mówi wicerektor alumnów obrządku greckokatolickiego w lubelskim seminarium, ks. Bogdan Pańczak.

Duchowny przypomina też historię powstania ikonostasu. Z prośbą o jego namalowanie wystąpili sami seminarzyści. W 1989 roku ks. Pańczak był jednym z nich.

- Nie zaakceptowaliśmy innego ikonostasu i wybór padł na Jerzego Nowosielskiego. Już wtedy był znanym malarzem. Był zresztą nie tylko artystą, ale też teologiem prawosławnym - zaznacza ks. Bogdan Pańczak.

Rok Jerzego Nowosielskiego został ustanowiony z inicjatywy polskiego Sejmu. Ma przypominać o jego spuściźnie, a - jak dodaje ks. Pańczak - Nowosielski to wielokulturowy artysta.

- Łączył Wschód z Zachodem, co wynikało również z jego korzeni. Jego ojciec pochodził z rodu ukraińskiego, a matka - z austriacko-niemieckiego. Mieszkali w Polsce, ale sam Nowosielski mówił, że nie wie, co to znaczy być Polakiem, czy Ukraińcem. Podkreślał, że przede wszystkim stara się być człowiekiem - wyjaśnia ks. Pańczak.

Jerzy Nowosielski był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku i twórcą współczesnych ikon. W swojej sztuce łączył sfery: sacrum i profanum.

- To są piękne dzieła o wysokim kunszcie artystycznym i dużym ładunku ewangelicznym. ​​ Jeśli chodzi o chrześcijański wschód, to właśnie tak powinno być. Przemawia do nas zarówno słowo, dźwięk, jak i właśnie obraz - zaznacza wicerektor greckokatolickiego seminarium.

Lubelski ikonostas Nowosielskiego można też podziwiać. Greckokatolicka kaplica otwiera się podczas dużych imprez kulturalnych. Można tam też wejść po specjalnym zgłoszeniu.

- Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Po takim zgłoszeniu organizujemy wejścia na teren kaplicy i udostępniamy ikonostas zwiedzającym - dopowiada ks. Pańczak.

Z duchownym można kontaktować się dzwoniąc pod numer: 81 532 24 68. Zgłoszenia można też wysyłać drogą elektroniczną. Adres maila to: b.panczak@poczta.onet.pl.