Lublin - Stowarzyszenie Wspólne Korzenie pomoże uchodźcom

Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” - konferencja
Autor: ZS Konferencja prasowa Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie”

Będą pomagać na trzy sposoby. Bank mieszkań, magazyn żywności i konto do wpłat organizuję Stowarzyszenie Wspólne Korzenie z Lubina. Mając 20. letnią praktykę w przyjmowaniu rodaków z dawnych kresów wschodnich, wszystkie swoje działania skierują teraz na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Misją Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” jest utrzymywanie więzi z Rodakami, których los i historia wykluczyły z granic Polski.

Stowarzyszenie od 20 lat organizuje pobyt w ojczyźnie, naszych rodaków z dalekiej Syberii, Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi.

Lubelska organizacja chce teraz budować bazę mieszkań, zostaną one udostępnione uciekającym przed wojną Ukraińcom - zapowiedział związany ze stowarzyszeniem Zbigniew Wojciechowski - wicemarszałek województwa lubelskiego. Oprócz tego stowarzyszenie otworzy magazyn żywności, ale też ubrań i środków higieny osobistej oraz leków. Magazyn żywności przy ulicy Bronowickiej 3 w Lublinie będzie czynny od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 13.00. Organizacja udostępniła również swoje konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na pomoc Ukrainie. 

Konto Stowarzyszenie Wspólne Korzenie:

43 1320 1641 3154 0654 2000 0001 Bank Pocztowy S.A., Oddział w Lublinie z dopiskiem Pomoc Ukrainie.