Lublin świętuje Dzień Europy

2022-05-09 13:48
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF
Autor: Urząd Miasta Lublin Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

W centrum Lublina na placu Łokietka z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Europy – święta pokoju i jedności wszystkich europejskich krajów –została zaprezentowana wystawa prezentująca siedem dużych projektów europejskich realizowanych przez Miasto Lublin. Wystawę będzie można oglądać do 20 maja.

Wystawa składająca się z 18 plansz prezentuje siedem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich w latach 2014-2020, zakończonych w 2021 roku oraz tych będących nadal w realizacji.

Tegoroczne obchody Dnia Europy otrzymały w czasie kryzysu nowy, szczególny wymiar. Trwająca wojna w Ukrainie, dramat uchodźców, a także społeczne i ekonomiczne konsekwencje pandemii pokazały, jak w trudnych chwilach ważna i potrzebna jest europejska jedność i solidarność. Przekonaliśmy się, że wolność i niepodległość to wartości, których musimy strzec nieustannie, bo nie są one dane raz na zawsze. Bardzo się więc cieszę, że Lublin, który w dużym stopniu dzięki obecności naszego kraju w Unii Europejskiej stał się w tym czasie liderem Polski Wschodniej i nowoczesną europejską metropolią, w godzinie próby okazał się miastem solidarnym i otwartym. Jestem także dumny z pracy, którą wspólnie wykonaliśmy, by zbudować obecną pozycję i status Lublina. W trakcie dwóch ostatnich okresów programowania nasze miasto było beneficjentem wielu projektów, które zapewniły mu niezbędną infrastrukturę i stymulowały zrównoważony rozwój. Za nami zarówno wielkie inwestycje, zmieniające obraz Lublina, jak i tysiące przedsięwzięć społecznych, adresowanych bezpośrednio do mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekty unijne dotyczą różnych obszarów życia miasta, przede wszystkim infrastruktury drogowej, komunikacyjnej, edukacyjnej, ale także zasobów społecznych. Ich wartość to niemal 800 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 530 mln zł.

Trzy plansze ekspozycji przedstawiają zmiany, jakie zaszły w układzie komunikacyjnym centralnej części miasta, dzięki przeprowadzonej przebudowie Al. Racławickich wraz z ul. Poniatowskiego i ul. Lipową. Następne, prezentują bieżące postępy największej obecnie inwestycji miejskiej, czyli Dworca Metropolitalnego, który wraz z nowym układem drogowym będzie pełnił funkcję głównego węzła komunikacji publicznej dla całego regionu lubelskiego, łącząc różne rodzaje transportu zbiorowego – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Na wystawie ujęto również inne projekty z komunikacji publicznej, w ramach których wybudowano m.in. 7 węzłów przesiadkowych z parkingami i infrastrukturą przystankową, 6 zespołów przystanków przesiadkowych wraz z infrastrukturą oraz zakupiono niskoemisyjny tabor wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Dzięki tym inwestycjom poprawi się dostępność komunikacyjna nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Następne plansze poświęcone zostały termomodernizacji trzech miejskich szkół oraz przebudowie gmachu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Wystawa prezentuje także efekty realizacji projektu LUBInclusiON w sferze pomocy społecznej na rzecz poprawy warunków opieki i rehabilitacji seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Projekty unijne uwzględnione na ekspozycji:

  • Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF (Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego, autobusy elektryczne);
  • Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dworzec Metropolitalny);
  • Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF;
  • Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (zakup niskoemisyjnego taboru, system Lubika, węzeł przesiadkowy na Choinach);
  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (termomodernizacje trzech placówek oświatowych – ZSB, ZSTK i SP nr 6);
  • Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
  • LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych (m.in. nowe miejsca i programy społeczne w lubelskich DPS-ach).

Wystawa została opracowana przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.