Lublin - wybory do Rad Dzielnic i rejestracja kandydatów

2023-01-25 9:53 Anna Opasiak
Lublin - wybory do Rad Dzielnic i rejestracja kandydatów
Autor: Urząd Miasta Lublin

Już można się zgłaszać. W Lublinie ruszyła dziś rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Dzielnic. Na zgłoszenia mają czas do 3 lutego.

W Lublinie działa w sumie 27 Rad Dzielnic. Są to jednostki pomocnicze Urzędu Miasta. Tworzą je przedstawiciele danego obszaru wybierani przez jego mieszkańców.

- Teraz jest czas na rejestrację kandydatur. Mieszkańcy, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na jakość życia w swojej dzielnicy już mogą zgłaszać swoje kandydatury. Zgłaszając swój czynny udział w wyborach zobowiązują się do dbania o potrzeby lokalnej społeczności - wyjaśnia Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

W wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i na stałe zamieszkuje daną dzielnicę.

- Kandydatem może być w zasadzie każdy dorosły mieszkaniec dzielnicy, z pewnymi wyjątkami. Kandydować nie mogą osoby skazane prawomocnym wyrokiem, ale też miejscy radni i urzędnicy lubelskiego ratusza - dodaje Czerwonka.

Zgłoszenia chętnych są przyjmowane do 3 lutego. Aby zarejestrować kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszenia. Dokumenty są dostępne na specjalnej stronie.

- Po wypełnieniu dokumentów należy je złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór - zaznacza lubelska urzędniczka.

Dokumenty są przyjmowane w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej. MKW urzęduje w pokoju nr 3 Urzędu Miasta Lublin.

- Od dziś do końca stycznia pracownicy Komisji będą przyjmować zgłoszenia w ratuszu między 14:30 a 17:30. W dniach 1 i 3 lutego będą pracować dłużej: od 14:30 do 20:00 - dodaje Anna Czerwonka.

Same wybory do Rad Dzielnic w Lublinie odbędą się 5 marca. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Urzędu Miasta.