Lublin: Złap deszczówkę i dofinansowanie

2021-12-30 13:20
Realizacja instalacji do zatrzymania wód opadowych
Autor: Urząd Miasta Lublin Realizacja instalacji do zatrzymania wód opadowych

Kilkadziesiąt zbiorników podziemnych i naziemnych, studni chłonnych i oczek wodnych powstało w ramach pierwszej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. Miasto dofinansowało 54 projekty mieszkańców, przyznając dotacje na łączną kwotę 163 tys. zł.

Projekty małej retencji dla gospodarstw domowych są bardzo ważne w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych i radykalizacji pogody. To pierwszy krok w stronę zmiany świadomości społecznej w zakresie możliwości alternatywnego pozyskiwania wody do celów gospodarczych. Pilotażowa, nie tylko w Lublinie, ale i w całym kraju edycja programu „Złap deszczówkę” spotkała się z dużym zainteresowaniem właścicieli gospodarstw domowych.

W roku ogłoszenia Programu, czyli w 2020, z możliwości ubiegania się o miejską dotację skorzystało 129 mieszkańców. W ubiegłym roku przyznano pierwszych 21 dotacji na łączną kwotę ponad 76 tys. zł. W 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej rozpatrzył 95 wniosków, zawarł 45 umów dotacyjnych i rozliczył 33 prawidłowo zrealizowane projekty gospodarstw domowych na łączną kwotę ponad 87 tys. zł. W ramach inwestycji powstało 17 zbiorników podziemnych, 19 naziemnych, 3 studnie chłonne, 1 oczko wodne, a także została wykonana modernizacja istniejącej instalacji podziemnego zbiornika – mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza.

Realizacja instalacji do zatrzymania wód opadowych
Autor: Urząd Miasta Lublin Realizacja instalacji do zatrzymania wód opadowych

Mieszkańcy Lublina mogli liczyć na wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł na jedną nieruchomość. Wnioski o dofinansowanie do miejskiego programu budowy systemów małej retencji mogły składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina.

Nabór do kolejnej edycji programu planowany jest w pierwszym kwartale 2022 roku. Na dotacje do budowy systemów deszczowych w przyszłorocznym budżecie Miasta Lublin zostało zabezpieczonych 150 tys. zł.