Niecodzienne odkrycie – bulla papieska Benedykta XIV [AUDIO]

2024-04-24 13:09

Bulla papieska Benedykta XIV. została odnaleziona w Siennicy Różanej koło Chełma [na Lubelszczyźnie]. Znalezisko jest okrągłym, dwustronnym odciskiem tłoka pieczętnego w kształcie medalionu. Pierwotnie był on dołączony do pergaminu za pomocą sznurka.

Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Wolica” z Izbicy od dłuższego czasu współpracuje z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie i ma na swoim koncie wiele ciekawych odkryć - ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych.

Wojciech Werus ze Stowarzyszenia przekazał do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie wyjątkowy zabytek sfragistyczny – bullę papieską Benedykta XIV, znalezioną na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Chełm w gminie Siennica Różana, pow. krasnostawski podczas poszukiwań zabytków, prowadzonych na podstawie pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odnaleziona bulla papieska Benedykta XIV jest okrągłym, dwustronnym odciskiem tłoka pieczętnego w kształcie medalionu, który pierwotnie był dołączony do pergaminowego dokumentu za pomocą sznurka.

- Bulla wykonana została z ołowiu, ma średnicę około 3,8 cm, grubość około 0,5 cm i waży 62 gramy. Na awersie widoczne są wizerunki świętych Piotra i Pawła oraz krzyż, na rewersie imię papieża Benedykta XIV. Bulla pochodzi z okresu pontyfikatu Benedykta XIV, tj. z lat 1740-1758. Zabytek zachowany jest w bardzo dobrym stanie - Informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie przekazany do zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

M. Oroń: Bulla papieża Benedykta XIV odnaleziona na Lubelszczyźnie