Nowi kapłani Archidiecezji Lubelskiej

2022-05-28 15:36
Święcenia w Archikatedrze Lubelskiej
Autor: ZS Święcenia kapłańskie w Archikatedrze Lubelskiej

W sobotę 28 maja, podczas uroczystej Eucharystii w katedrze, święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Lubelskiego przyjęło czterech diakonów Seminarium Duchownego w Lublinie. Nowo wyświeceni kapłan​i do swoich pierwszych parafii trafią pod koniec czerwca.

Diakoni kształcili się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, a tuż przed przyjęciem sakramentu odbyli także specjalne rekolekcje w Domu Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach.

Nowi kapłani Archidiecezji Lubelskiej to: Wiktor Michałowski, Arkadiusz Kowalski, Paweł Watras i Michał Śliwka. Pochodzą z parafii w Mełgwi, Lubartowie, Piotrowic Małych i Wilkołazie.

Arcybiskup Stanisław Budzik w czasie uroczystości w lubelskiej katedrze podkreślał, że święcenia kapłańskie w tym roku wypadają 28 maja, czyli w kolejną rocznicę śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego - kiedyś Biskupa Lubelskiego i Prymasa Polski. Jest to również pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego po jego beatyfikacji.

- Możemy nowemu błogosławionemu ofiarować  dar czterech kapłanów. Jest ich niewielu, ale na początku też było niewielu. Czterech Ewangelistów i to co kiedyś oni napisali i ten przykład jaki nam zostawili ciągle jest aktualny i ciągle z niego czerpiemy. Modlimy się, aby także nasi czterej dzisiaj wyświeceni z takim zapałem jak kiedyś Ewangeliści Apostołowie poszli i głosili dobrą nowinę i modlimy się o kolejne powołania kapłańskie i zakonne -  mówił arcybiskup Stanisław Budzik.

Po 6 latach formacji, to dzień wielkiej radości dla całej naszej wspólnoty - mówił rektor Metropolitalnego Seminarium Duchowne w Lublinie.

- Święcenia kapłańskie, które odbywają się rokrocznie w Archikatedrze Lubelskiej, są zawsze momentem świątecznym dla wspólnoty seminaryjnej, podobnie jak i dla całej archidiecezji, bo przybywa nowych księży. My mamy takie spojrzenie ambiwalentne, bo żegnamy się z naszej wspólnoty seminaryjnej z absolwentami, którzy jakoś wbudowali swoją modlitwę, posługę, pracę, myślenie i całą swoją osobowość w nasza wspólnotę, ale rozumiemy przecież, że wspólnota jest szersza i wizja tego czego chce od nich Pan Bóg,  to nie jest to, do czego nasze myślenie ich zamyka. Nich zatem namaszczeni Duchem Świętym idą do tych, do których ich Pan Bóg posyła  - mówi rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie - ksiądz dr hab. Jarosław Marczewski.

Nowi księża powołani zostali przede wszystkim do głoszenia Słowa Bożego, sprawowania sakramentów oraz posługi duchowej wiernym. Do swoich pierwszych parafii trafią pod koniec czerwca.