Obchody Dnia Strażaka 2022 w Lublinie

2022-05-24 15:34
Dzień Strażka w Lublinie
Autor: ZS Nowe samochody dla strażaków z Lublina i Bełżyc

​Dostali nowe wozy i wyróżnienia. W Lublinie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Awanse i odznaczenia otrzymało 79. funkcjonariuszy. Do poszczególnych jednostek oficjalnie trafiły także nowe samochody bojowo - ratownicze.

Z okazji „Dnia Strażaka” 74 funkcjonariuszy KM PSP w Lublinie zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Natomiast 5 osób zostało odznaczonych odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

W ramach uroczystości odbyło się poświęcenie oraz symboliczne przekazanie siedmiu pojazdów pożarniczych, które w ostatnim czasie uzupełniły wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Są to trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, ciężki samochód gaśniczy, drabina mechaniczna, samochód rozpoznania ratowniczego oraz samochód kwatermistrzowski. Łączna wartość wszystkich pojazdów to ponad 7 mln zł.

Komenda Miejska PSP w Lublinie swoim terenem działania obejmuję miasto Lublin oraz powiat lubelski, czyli obszar ok. 1800 km2 na którym mieszka niemalże 500 tys. osób. W Komendzie służbę pełni 304 funkcjonariuszy oraz pracuje 9 pracowników cywilnych. W skład komendy wchodzi 6 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz 5 wydziałów. Na bazie podległych JRG funkcjonują 4 specjalistyczne grupy ratownicze: JRG Nr 1 – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, JRG Nr 2 – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, JRG Nr 3 – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego, JRG Nr 4 – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego. Wymienione grupy ratownicze bardzo często dysponowane są do prowadzenia działań poza terenem Lublina i powiatu lubelskiego. W ubiegłym roku grupy specjalistyczne 50 razy wyjeżdżały do działań na teren innych komend województwa lubelskiego.

Uroczystości i obchody „Dnia Strażaka 2022” odbyły się na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy ul. Węglarza w Lublinie.