Ogrody deszczowe w Lublinie

2022-10-20 12:58
Ogrody deszczowe w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Ogrody deszczowe w Lublinie

Jesień przyniesie finał realizacji ogrodów deszczowych na terenie miasta. W najbliższych dniach kolejne dwa tego typu obiekty powstaną przy ul. Ochotniczej. Aktualnie trwają prace w gruncie przy formowaniu niecki, sadzenie roślin rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Ogrody deszczowe do tej pory pojawiły się w dwóch lokalizacjach w Lublinie – na terenie Parku Jana Pawła II, w okolicy altany oraz w pasie zieleni na ul. Ochotniczej. Teraz przy tej ulicy powstają kolejne dwa ogrody – o powierzchniach zlewni 315 m2 i 320 m2 oraz pojemnościach retencyjnych 3650 dm3 i 4290 dm3.

Warto zmienić sposób myślenia i potraktować wody opadowe jako zasoby, by nie tracić ich poprzez odprowadzanie systemem kanalizacji. Zadaniem ogrodów deszczowych czy też innych form małej retencji jest właśnie zatrzymywanie wody w miejscu jej opadu. Takie obiekty stosowane powszechnie pełnią funkcję „gąbki” – w miejscach, które były zalewane i gdzie powstawały kałuże, znika problem zalegającej wody. Ogrody stanowią również atrakcyjną kompozycję przestrzenną i są bardzo wartościowe dla mikroklimatu w czasie suszy – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Z pasa zieleni przy ulicy Ochotniczej, w którym dotychczas po opadach zbierała się woda, zostanie wybrany grunt oraz uformowana niecka i wypełniona specjalnymi warstwami konstrukcyjnymi. Ich zadaniem będzie m.in. zwiększenie pojemności retencyjnej i usprawnienie infiltracji wód opadowych do gruntu, zapewnienie roślinom wartości odżywczych oraz zapobieganie rozrastania się chwastów.

Następnie na dwóch utworzonych rabatach pojawi się roślinność: około 100 kosaćców (irysów), 40 sitów, 50 trzęślic i 30 rozchodników okazałych. Wybrane rośliny to głównie gatunki rodzime, tolerujące czasowe zalewanie i osuszanie, odporne na działanie zanieczyszczeń występujących w wodach opadowych. Przy doborze gatunkowym projektanci uwzględnili pory kwitnienia roślin, tak aby ogród deszczowy był atrakcyjny przez cały rok – wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Ogrody deszczowe powstają w Lublinie w ramach projektu Zielonego Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto”, popularyzującego wśród mieszkańców temat zieleni miejskiej i gospodarowania wodą w kontekście zmian klimatu. Z ponad 40 propozycji zgłoszonych przez ekspertów z Fundacji Sendzimira, Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz przedstawicieli Rad Dzielnic wskazano osiem lokalizacji, dla których zaprojektowano obiekty małej retencji. Do realizacji w tym roku wybrano dwa: w Parku Jana Pawła II w pobliżu altany (ogród został wykonany wiosną) i w pasie drogowym ul. Ochotniczej, gdzie zaprojektowano łącznie 3 ogrody. Pierwszy, już istniejący tam ma powierzchnię zlewni 300 m2 i pojemność retencyjną 3615 dm3.