Państwowe Muzeum na Majdanku poszukuje informacji o Bolesławie „Jasieńczyku” Burskim

2020-05-07 16:20
Bolesław Burski ps. Jasieńczyk
Autor: Państwowe Muzeum na Majdanku/materiały prasowe

Na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku został umieszczony komunikat, w którym instytucja informuje o poszukiwaniu wszelkich informacji na temat Bolesława Burskiego. Wśród poszukiwanych rzeczy są m.in. pamiątki związane z jego osobą, dokumenty, listy, fotografie czy przedmioty osobistego użytku. Instytucja także szuka kontaktu z osobami, które są bliższą lub dalsza rodziną Jasieńczyka.

Bolesław Burski Jasieńczyk – ur. 1 września 1905 r. z wykształcenia był inżynierem rolnictwa. W czasach szkolnych należał do Związku Harcerstwa Polskiego, co zaowocowało jego późniejszą działalnością w tej organizacji. W 1929 r. ukończył Dywizyjną Szkołę Podchorążych Piechoty w Jarocinie, przy 70 pp. Już w wieku 26 lat uzyskał nominację oficerską. Przed wybuchem II wojny światowej Burski mieszkał i pracował jako architekt zieleni w Dąbrowie Górniczej. Od listopada 1939 r. zaangażowany w działalność konspiracyjną polegającą na tworzeniu siatek sabotażowych (związany z Organizacją Orła Białego, Związkiem Walki Zbrojnej). Został aresztowany przez gestapo w grudniu 1942 r. i osadzony w więzieniu na Pawiaku, skąd po kilku tygodniach, 17 stycznia 1943 r., wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas pobytu w KL Lublin prowadził działalność konspiracyjną. 18 kwietnia 1944 r. Bolesław Burski został wywieziony z Majdanka w transporcie ewakuacyjnym do KL Auschwitz. Tu otrzymał numer 182593 i trafił do obozu Auschwitz II-Birkenau. W styczniu 1945 r. Burski zbiegł z kolumny ewakuacyjnej w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Przyłączył się do partyzantki działającej w lasach pszczyńskich. Pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku są przekonani, że okupacyjne przeżycia Burskiego, a także jego przed- i powojenna działalność zasługują na upamiętnienie. Każdy, kto posiada wiedzę lub pamiątki związane ze zmarłym bohaterem proszony jest o kontakt na adres e-mailowy: archiwum@majdanek.eu lub przez profil Muzeum na portalu Facebook. Więcej informacji o postaci Bolesława Burskiego i jego działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu można znaleźć na blogu prowadzonym przez Muzeum. www.majdanek.eu Oprac. Małgorzata Oroń