Pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii powstanie w Paryżu

2023-01-13 13:08
Biuro Studium Polonijnego KUL w Paryżu
Autor: KUL Biuro Studium Polonijnego KUL w Paryżu

Pierwsze Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, dzięki któremu nasi rodacy mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe, zostanie uroczyście otwarte w Paryżu.

Do zadań otwieranego Biura Studium KUL będzie należała m.in. organizacja zajęć stacjonarnych w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych oraz konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów i zajęć z języka polskiego i podnoszących kwalifikacje np. dla nauczycieli szkół polskich. Biuro będzie też miejscem zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Otwarcie Studium KUL dla Polonii i Polaków w Paryżu jest dla nas ważnym wydarzeniem w ciągu tego najbliższego roku. To wydarzenie zapoczątkuje powrót naszego Uniwersytetu do miejsca, gdzie przez długie lata prowadziliśmy działalność dydaktyczną, a jednocześnie będzie promowało i inicjuje inne miejsca, w których pragnęlibyśmy zaoferować nasz potencjał naukowo-dydaktyczny dla naszych rodaków, którzy przebywają poza granicami kraju. Szczególnie myślę tutaj o Europie, ale w pewnej perspektywie te doświadczenia możemy przenieść na inne kraje, gdzie istnieje takie oczekiwanie. Bo to co jest w tym przedsięwzięciu najbardziej istotne to fakt, że gdyby nie było zainteresowania i zapytań ze strony Polonii to byłoby to działanie bezcelowe. Pierwszym naszym krokiem było rozeznanie jakie środowiska polonijne skierowały do naszego Uniwersytetu, zarówno ze strony duszpasterzy polonijnych, sieci rektorów misji katolickich w Europie, jak i bezpośrednio przez osoby, które gościły na naszym Uniwersytecie, zapytań o działalność Uniwersytetu poza Polską – wyjaśnia ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Rektor KUL zaznacza, że celem Studium dla Polonii i Polaków za granicą jest promocja polskiej nauki, kultury oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, także w obszarze komunikacji i nowych technologii w wielu dziedzinach.

Do zadań otwieranego Biura Studium KUL będzie należała m.in. organizacja zajęć stacjonarnych w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych oraz konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów i zajęć z języka polskiego i podnoszących kwalifikacje np. dla nauczycieli szkół polskich. Biuro będzie też miejscem zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Uczestnicy Studium KUL będą mogli skorzystać też z konferencji „Nowoczesny patriotyzm, jak promować wartości w dzisiejszym świecie. Współczesne wyzwania komunikacyjne, nowe media i technologie”. Spotkanie rozpocznie się od zaprezentowania przesłania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Wśród prelegentów – poza rektorem KUL – będą rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś, ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

W trakcie konferencji rozważane będą współczesne wyzwania i dylematy związane z promocją wartości. O tym z perspektywy eksperckiej będą mówić pracownicy KUL – mówi dr hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

Wśród prelegentów na paryskiej konferencji wystąpi także dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – politolog i medioznawca, która kieruje pracami Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL i jest pełnomocnikiem rektora KUL ds. Zespołu Ekspertów KUL, dr hab. Lech Giemza, prof. KUL, z Instytutu Literaturoznawstwa KUL, autor projektu „Książka z plecaka” oraz dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor nowo powstałego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność jesienią 2022 roku. Uczestnikami jest ponad 330 osób z 11 krajów, m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Od listopada 2022 r. – przez sześć kolejnych miesięcy – eksperci KUL prowadzą kursy przygotowane przez Uniwersytet. Oferta edukacyjna obejmuje szkolenia z opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym, profilaktyki zachowań ryzykownych, poradnictwa i strategii wspierających, nowych mediów i komunikacji, teologii i nowej ewangelizacji oraz promocji kultury polskiej.

W trakcie zajęć dostarczana jest wiedza na temat fotografii, w tym nowych mediów, oddziaływania przez media na społeczeństwo, obrony przed manipulacją, perswazją i fake newsami. Poruszane są także kwestii roli i znaczeniu dziennikarzy we współczesnym świecie. W trakcie prowadzonych zajęć jest także mowa o mediach społecznościowych i implikacjach tych mediów dla życia codziennego, którego dotykają wszystkich. Wiedza jest bieżąca i jest praktyczna – w tym sensie, że dotyka każdego z nas i każdy z nas powinien mieć ogromną świadomość dotyczącą konsekwencji życia w świecie, który jest kompletnie inny od tego, w którym żyliśmy jeszcze 20 lat temu – dodaje R. Szwed.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL w trybie hybrydowym: są to dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne i cztery dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i w języku krajów zamieszkania uczestników. Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki.

Do zadań otwieranego jutro Biura Studium KUL w Paryżu będzie należała m.in. organizacja zajęć stacjonarnych w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych oraz konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów i zajęć z języka polskiego i podnoszących kwalifikacje np. dla nauczycieli szkół polskich. Biuro będzie też miejscem zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży polonijnej.Ceremonia otwarcia wraz z konferencją, na które zapraszają KUL oraz Polska Misja Katolicka we Francji, odbędzie się w Seminarium Polskim w Paryżu. Początek o godz. 16.45. Wszystkie wydarzenia będą transmitowane online m.in. stronie internetowej KUL, także w mediach społecznościowych uniwersytetu, m.in. na You Tube.