PILNE: Zmarł ks. inf. Grzegorz Pawłowski

2021-10-21 17:09
Śp. ks. inf. Grzegorz Pawłowski
Autor: Urząd Miasta Lublin

W dniu 21 października 2021 r. w Izraelu zmarł ks. inf. Grzegorz Pawłowski. Protonotariusz apostolski, Kanonik honorowy Lubelskiej Kapituły Archikatedralnej, a od 22 marca 2018 Honorowy Obywatel Miasta Lublin.

Ks. Grzegorz Pawłowski, urodził się 23 sierpnia 1931 roku w rodzinie zamojskich ortodoksyjnych Żydów jako Jakub Hersz Griner. Miał zaledwie 8 lat, gdy wybuchła wojna, w czasie której stracił swoich najbliższych. Ojciec został rozstrzelony w Zamościu, matka z córkami podczas likwidacji getta w Izbicy, zaś małemu Jakubowi udało się stamtąd zbiec. Przeżył Holocaust dzięki Polakom, którzy udzielili mu schronienia i aby go ocalić, nadali mu nowe nazwisko. Wychowywany w atmosferze wiary chrześcijańskiej, przyjął ją jako własną. Przez kilka lat był wychowankiem domu dziecka w Lublinie, który musiał opuścić będąc jeszcze w gimnazjum z powodu przyznania się do wartości chrześcijańskich i Kościoła. Kolejne lata spędził w puławskim domu dziecka, prowadzonym wówczas przez siostry zakonne. W Puławach ukończył także I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego. Po zdaniu matury wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego. W 1958 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Jako Żyd, a jednocześnie Chrześcijanin do końca zachowywał swoją podwójną tożsamość. Można to zrozumieć tylko w świetle żywej wiary. Dla nas wszystkich Ksiądz Infułat Pawłowski jest przykładem łączenia tych dwóch tradycji, ale także niesamowitej charyzmy. W ostatnich latach Ksiądz Infułat dał się poznać jako wspaniały poeta, autor książek. Został do tego namówiony przez ks. Prof. Mirosława Wróbla. I już jako sędziwy kapłan pisał książki. Z perspektywy literackiej spoglądał na swoje dzieciństwo i kapłaństwo. Na te lata spędzone w Ziemi Świętej. Na kartach swoich książek, z charakterystycznym dla siebie humorem i dystansem, jeszcze raz przemierzał szlaki Ziemi zamojskiej i lubelskiej” – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji lubelskiej.

Pierwsze lata kapłaństwa ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego wypełnione były gorliwą pracą duszpasterską w parafiach archidiecezji lubelskiej. W latach 1968-1970 odbył studia specjalistyczne z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po odnalezieniu ocalonego z Zagłady brata, w 1970 roku wyjechał do Izraela, gdzie podjął posługę jako katolicki duszpasterz wspólnot języka hebrajskiego i Polonii, którą w swoim czasie stanowiło kilkanaście tysięcy Polaków, wśród nich wielu z Lublina.

Ksiądz inf. Grzegorz Pawłowski był dla nich opiekunem i powiernikiem niosącym pomoc duchową i materialną. W mediach izraelskich i polskich wiele razy składał świadectwo przywiązania i wdzięczności wobec polskiej Ojczyzny i dobrych relacji pomiędzy Polakami i Żydami – dodaje ks. dr A. Jaszcz.

Ksiądz Infułat przyczynił się także do tego, aby polska rodzina, która pomogła mu przetrwać czas Zagłady, otrzymała tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Za wzorową postawę kapłańską i patriotyczną został odznaczony przez lubelskich biskupów kanonią. Za gorliwą pracę duszpasterską z rąk śp abp. Józefa Życińskiego przyjął najwyższą godność jaką prezbiter może otrzymać od Stolicy Apostolskiej – infułę. Jako kapłan Archidiecezji lubelskiej od kilkudziesięciu lat pracujący wśród chrześcijan Izraela, często powracał do Polski. Wielokrotnie powtarzane przez Księdza zdanie, że: „Polska i Izrael to moje dwie ojczyzny i za każdą z nich oddałbym życie”, jest świadectwem najwyższej próby człowieczeństwa. Ks. Grzegorz Pawłowski chętnie odwiedzał Lublin i był wyjątkowym ambasadorem Miasta w świecie, głosząc jego dobre imię, jako miejsca wielowiekowego, przyjaznego współistnieniu narodów polskiego i żydowskiego.

W ostatnich latach ks. Grzegorz Pawłowski opublikował wiele książek o tematyce autobiograficznej i religijnej. Promocje Jego publikacji takich jakich jak: „Sługa Mesjasza” - wywiadu rzeki, opowiadającej o tragicznym losie, barwach kapłańskiego życia i pięknie przyjaźni, jak również drugiej pt. „Ocalały z Zagłady w służbie Mesjasza” odbyły się w Lublinie.

Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski - Jakub Hersz Griner, polski Żyd cudownie ocalały z Holocaustu, autorytet moralny dwóch narodów - polskiego i żydowskiego był osobą w pełni zasługującą na miano Honorowego Obywatela Miasta Lublin.

Honorowe Obywatelstwo zostało nadane przez Radę Miasta Lublin Uchwałą nr 1051/XLI/2018 w dniu 22 marca 2018 r.

Informacje o pogrzebie będą podane w późniejszym terminie.