Polski Ład: Kontrole finansowe KAS

Pracownicy urzędów skarbowych pomoga podatnikom zrozumieć Polski Ład
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Pracownicy urzędów skarbowych pomoga podatnikom zrozumieć Polski Ład

Polski Ład powodem do bezsenności przedsiębiorców i księgowych. Wprowadzone kompleksowe zmiany w z całym systemie podatkowym i nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek oraz wpływu na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wielu nadal jest niezrozumiały i pełen luk. Nieznajomość prawa szkodzi… Czy kontrole finansowe zakończą się mandatami?

Od początku 2022 roku zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na mocy Polskiego Ładu. Zakres i kierunek wprowadzonych zmian interesuje opinię publiczną. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) podjęła szereg działań informacyjnych, aby zaspokoić zainteresowanie opinii publicznej.

Staramy się wspierać naszych klientów we właściwym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W pierwszej kolejności pomagamy w rzetelnym i poprawnym rozliczaniu się. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu – mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Organy administracji skarbowej zapewniają, że są świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz wpływu na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków, wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład, będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek KAS podczas czynności sprawdzających lub kontroli.

Naszym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte. Rozumiemy, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności, dlatego zapewniamy, że żadne nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych) związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami – dodaje M. Deruś.

Pracownicy urzędów skarbowych w całej Polsce (aż do odwołania) prowadzą specjalne dyżury podatkowe dotyczące Polskiego Ładu. Poradę/konsultacje można otrzymać telefonicznie, mailowo lub osobiście. Więcej na www.kas.gov.pl