Polski Ład: Ulga na ekspansję – przedsiębiorcy mogą zyskać nawet 1 mln złotych rocznie!

Ulga na ekspansję
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Ulga na ekspansję

Pakiet Polski Ład zawiera rozwiązania promujące inwestycje i wspiera firmy, które zwiększają swoje przychody i rozwijają się. Od 2022 roku przedsiębiorcy, podatnicy PIT i CIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi na ekspansję. Podatnicy coraz częściej pytają o możliwość skorzystania z nowej preferencji.

Dzięki uldze na ekspansję podatnik odlicza koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu – również zagraniczne. Wydatki mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi. Rozwój firm nie jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków zbytu. Dlatego ekspansja firm na rynki zagraniczne, ale także w kraju, wymaga znacznych nakładów.

Chodzi o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów - wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Ma to stanowić zachętę do rozszerzania działalności nie tylko na rynku krajowym, ale także na zagranicznych rynkach zbytu. Ulga ta polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne.

Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) – przy czym dla celów  ulgi do wysokości nie większej niż 1 mln zł (limit skorzystania z ulgi) – dodaje M. Deruś.

Warunkiem odliczenia jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

Działanie to służy dodatkowemu wsparciu firm. Pozwoli im zwiększać przychody, dzięki którym będą mogły dalej się rozwijać. Podatkowe wsparcie obejmuje również małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją zarówno na rynki zagraniczne, jak i rynek krajowy.