Polski Ład w emeryturach: ruszyły zwroty podatku

ZUS
Autor: SHUTTERSTOCK ZUS

Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w przedziale 4921-1280https://cms.grupazprmedia.pl/zpr_galleries_domain_photos/add0 zł brutto, otrzymują w lutym wyższe przelewy i przekazy z ZUS. To przez zwroty nadpłaconego podatku za styczeń.

Każdy z tej grupy otrzyma wyrównanie razem ze swoją emeryturą lub rentą za luty. W województwie lubelskim takich świadczeniobiorców jest 12,9 tys. Łączna kwota zwrotów podatku wyniesie dla nich 1,3 mln zł.

Zwrot nadpłaconego podatku przysługuje na podstawie styczniowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów. W jego wyniku zaliczkę na podatek dochodowy od emerytur i rent, wynoszących od 4921 do 12800 zł, oblicza się na zasadach z poprzedniego roku. Dzięki temu tzw. Polski Ład jest neutralny dla bieżących wypłat tej grupy świadczeniobiorców.

Pierwsze wyrównania już trafiły do uprawnionych. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków, ZUS wypłaca te środki z urzędu. W przypadku niemal wszystkich emerytur i rent wynoszących do 4920 zł brutto, tzw. Polski Ład spowodował wzrost wypłaty „na rękę”. – Różnica ta wynosi od złotówki do nawet 187 zł więcej miesięcznie – informuje Bogdan Mach, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Biłgoraju.

Dla emerytur i rent powyżej 12800 zł zmiany podatkowe oznaczają nieco niższe wypłaty netto. Osób pobierających tak wysokie świadczenia z ZUS jest w całej Polsce około 460.