Puławy pomagają uchodźcom z Ukrainy

Urząd Miasta Puławy
Autor: Zasoby UM Urząd Miasta Puławy

Samorząd, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i służbami działa na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Na apel o włączenie się w wolontariat zgłosiło się blisko 100 osób, które m.in. pomagały pakować otrzymane dary.

Miasto Puławy dla ułatwienia współpracy z osobami fizycznymi, firmami i organizacjami pozarządowymi, które oferują pomoc lub same potrzebują pomocy, udostępniło specjalny formularz. Dostępny jest na stronie miasta: pulawy.eu

Uruchomiono też specjalne konto „Pomoc humanitarna dla Ukrainy od mieszkańców Miasta Puławy”, na które można wpłacać środki. Pomoc zostanie przekazania w formie darowizny. Numer rachunku: 74 1020 3147 0000 8902 0166 6486

Zbiórka darów w Urzędzie Miasta Puławy ciągle trwa. Punkt czynny jest od 8:00 do 22:00. Obecnie potrzebna jest głównie żywności długoterminowej. Oprócz tego zbierana jest chemia i kosmetyki, środki opatrunkowe, nowe koce i śpiwory. Produkty są segregowane i pakowane przez wolontariuszy. Pomoc rzeczową kierowana jest tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

W mieście i w okolicach są już rodziny, które uciekają ze swojej ojczyzny przed rosyjską agresją. Są także osoby, które uchodźców przyjmują do swoich domów, pensjonatów czy hoteli. Zarówno uchodźcy jak i osoby przyjmujące naszych potrzebujących sąsiadów, mogą zgłosić się po pomoc rzeczową do Urzędu Miasta Puławy. Na podstawie paszportu lub dokumentu ze stemplem z przejścia granicznego (dotyczy osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego), otrzymają doraźną pomoc w postaci produktów żywnościowych, artykułów higienicznych, artykułów dla dzieci czy tekstyliów. Po pomoc rzeczową można zgłaszać się do Urzędu Miasta Puławy codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.